13 april 2015

Kennisuitwisseling binnen het thema duurzaamheid

Universiteit Utrecht en Ministerie van Infrastructuur & Milieu tekenen intentieverklaring voor intensieve samenwerking

Siebe Riedstra (Secretaris-generaal Ministerie IenM) en Marjan Oudeman (collegevoorzitter Universiteit Utrecht) bekrachtigen de intentieverklaring. Foto: Robert Oosterbroek

De Universiteit Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben op 10 april een intentieverklaring ondertekend. De partijen gaan de aankomende vier jaar hun samenwerkingsrelatie sterk intensiveren. Daarbij richten ze zich primair op het thema duurzaamheid.

‘Sustainability’ is een belangrijk strategisch thema van de Universiteit Utrecht en heeft directe relevantie voor de beleidsterreinen van IenM. Kenmerkend voor de Universiteit Utrecht is de integrale samenwerking binnen het thema Sustainability tussen deskundigen uit natuurwetenschappelijke, maar ook de economische, juridische, bestuurlijke en sociaal-culturele disciplines. Hierdoor heeft de universiteit zicht op de op de hele keten van kennis naar toepassing.

De samenwerking met IenM wordt geënt op drie terreinen.

  • Onderwijs: o.a. aanbieden van afstudeer-, stage- en promotieplekken voor studenten en onderzoekers, het faciliteren van leerstoelen.
  • Onderzoek: o.a. gezamenlijke deelnamen aan onderzoeksconsortia, verwerven van onderzoeksgelden, uitvoeren van onderzoeksactiviteiten.
  • Kennisontwikkeling & valorisatie: o.a. deelnemen aan kennisbijeenkomsten, agendasetting, advisering.

Voorafgaand aan de ondertekening, werd de delegatie van IenM uitgebreid geïnformeerd over het huidige duurzaamheidsonderzoek waarmee de Universiteit Utrecht zich nationaal en internationaal onderscheidt: water, klimaat, stedelijke leefomgeving en energie.

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.
Meer informatie over Sustainability
Meer informatie over de Duurzame UU