Universiteit Utrecht en ‘Let’s talk about YES’

Op social media wordt de vraag gesteld waarom de UU niet voornemens is om het manifest ‘Lets talk about YES’ te tekenen. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. De cijfers uit het onderzoek van Amnesty zijn schokkend en seksueel geweld onder studenten is een probleem dat de volle aandacht verdient. Daarom zijn we met de punten uit het manifest aan de slag en willen we graag samenwerken met de studenten van ‘Let’s talk about YES’ en andere partijen. Hieronder lichten we dit toe. We willen er zijn voor alle studenten (en medewerkers) die zich niet veilig voelen.

De UU vindt de oproep van de ‘lets talk about YES’-campagne heel belangrijk en zet alles op alles om seksueel geweld onder studenten te voorkomen. Daarover zijn we met de studenten van ‘Lets talk about YES’ ook al meerdere keren in gesprek geweest. De campagne sluit goed aan bij de activiteiten rond sociale veiligheid op de universiteit. We zijn met vrijwel alle punten uit het manifest aan de slag.

We kijken naar de manier waarop ongewenst (seksueel) gedrag binnen de universiteit gemeld kan worden, en naar de ondersteuning van studenten en medewerkers die met ongewenst gedrag te maken krijgen. Er zijn active bystander trainingen voor studenten, er is een module ‘consent matters’ voor studenten. Er is informatie over waar studenten terecht kunnen voor advies en met klachten. Studentdecanen en vertrouwenspersonen worden nadrukkelijk getraind. Als er actuele aanleidingen zijn (zoals de gebeurtenissen bij The Voice) grijpen we dit aan voor communicatie richting studenten. Tijdens de Opening van het Academisch Jaar hebben we sociale veiligheid centraal gesteld. We willen hierbij graag met alle relevante partijen optrekken, inclusief Amnesty, en we hebben bijvoorbeeld ook al wel activiteiten van Amnesty gedeeld via onze universitaire social media.

Committeren

Dat we niet voornemens zijn het manifest in deze vorm te ondertekenen heeft dan ook zeker niet te maken met het feit dat we het niet belangrijk vinden of geen actie ondernemen. Het manifest heeft wat ons betreft echter een te eenzijdige en smalle focus. Wat ons betreft is het vraagstuk breder dan specifiek seksueel geweld; de universitaire aanpak richt zich op ongewenst gedrag in de breedte. Daarnaast wordt in het manifest gesproken over verkrachting, waartegen hoger onderwijsinstellingen in actie moeten komen. Dit type seksueel geweld speelt zich echter vrijwel uitsluitend af buiten de collegebanken, en de indruk moet niet ontstaan dat hoger onderwijsinstellingen dit alleen zouden kunnen oplossen. Daarvoor is een veel bredere coalitie nodig en het is heel erg mooi om te zien hoe studenten in Utrecht dit nu ook al oppakken. Hoe verenigingen er in hun introductie werk van hebben gemaakt, hoe de genomineerden voor de studentenprijzen van Gelijkspel het thema agenderen, en dat tientallen studentenorganisaties zich er op initiatief van Vidius aan committeren om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Gezamenlijke aanpak

Als universiteit steunen we deze initiatieven en we willen dat deze acties en de universitaire aanpak elkaar optimaal versterken. Waar wij als UU zaken kunnen verbeteren, gaan wij natuurlijk graag in gesprek. Het zou wat ons betreft niet moeten gaan om een handtekening onder een manifest of niet, maar om de gezamenlijke aanpak van een heel belangrijk probleem. Waarvoor we uiteraard graag de samenwerking opzoeken met medewerkers en studenten, zoals die van de Let’s talk about yes-campagne.

In vertrouwen praten, melden of een klacht indienen

Als je iets vervelends hebt meegemaakt of ergens mee zit, is het belangrijk hier niet mee rond te blijven lopen. Weet dat je hulp kunt krijgen als je deze moedige en belangrijke stap zet. De vertrouwens- en ombudspersonen gaan vertrouwelijk met jou en je vraag of melding om. Twijfel je waar je terecht kunt? Neem vooral contact op met één van onze contactpersonen. Je wordt altijd geholpen! We denken met je mee wie je het beste kan helpen, waar je ook aanklopt. 

Keuzehulp