Universiteit Utrecht en het NIOZ bundelen krachten in nog eens elf gezamenlijke onderzoeksprojecten rond kustzeeën en oceanen

Oceaan

Elf onderzoeksduo’s van de Universiteit Utrecht en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) krijgen een beurs om samen onderzoek te doen naar het functioneren van kustzeeën en oceanen. In 2020 kregen al dertien andere duo’s een vergelijkbare beurs.

Met de projectfinanciering kunnen zij de komende vier jaar interdisciplinair onderzoek doen naar actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij de strategische thema’s van beide onderzoeksinstellingen. Naast de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen is ook de faculteit Diergeneeskunde van de UU betrokken.

De vier overkoepelende thema’s gaan over actuele vraagstukken:

  • ‘Onze dynamische kusten’: van parasietinvasies door klimaatverandering en de rol van fjorden bij het smelten van Groenland, tot het aanpassingsvermogen van ecosystemen aan zeespiegelstijging 
  • ‘Duurzaam functioneren van kustzeeën en continentaal plat’: van dieetaanpassing bij vogels, tot de impact die vogels zelf hebben op de vorming van de eilanden waarop ze broeden.
  • ‘Oceaan van Ontdekkingen’: van de rol van Saharastof bij de productie van biomassa in de Middellandse Zee, tot de opname van CO2 door de oceaan. 
  • ‘Oceaan van de Toekomst’: van schelpvorming gedurende extreme hitte, oceaanverzuring en hoge CO2-concentraties, tot de Atlantische golfstroom als motor van het klimaat.

Kennis en faciliteiten combineren

Door complementaire kennis en onderzoeksfaciliteiten te combineren en intensiever samen te werken, vergroten deze UU-NIOZ-projecten hun slagkracht en kunnen zij een stap zijn op weg naar brede, nationale programma’s waarin de hele kennisketen samenwerkt.

Deze elf projecten zijn, samen met de dertien projecten uit 2020, onderdeel van de tienjarige samenwerkingsovereenkomst die de Universiteit Utrecht in 2015 heeft gesloten met het NIOZ en waarin naast onderzoek ook het versterken van het onderwijs op het gebied van water en klimaat een belangrijke rol speelt.

Benieuwd wat de onderzoeksduo's gaan onderzoeken? Lees de projectbeschrijvingen (in het Engels).