Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht starten experiment met minder regels in bijstand

Samen met de Universiteit Utrecht gaat de gemeente (gedrags)onderzoek doen naar de beste aanpak om mensen in de bijstand te ondersteunen en te prikkelen om te participeren en aan het werk te komen. Het bijstandsexperiment heet Weten wat werkt.

Vanuit Utrecht University School of Economics (U.S.E.) werken hieraan mee: prof. dr. Stephanie Rosenkranz, dr. Loek Groot, dr. Mark Sanders en Timo Verlaat (MSc).

Update:

De start van het experiment stond gepland voor 1 mei 2017. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het experiment op een andere manier uitgevoerd moet worden. Over de huidige opzet bestaat verschil van inzicht tussen het ministerie en de gemeente Utrecht. De gemeente is op dit moment in overleg met het ministerie. Dat betekent dat het experiment niet op 1 mei kan starten.

Volledig bericht (Engels): Utrecht University and City of Utrecht start experiment to study alternative forms of social assistance