9 maart 2017

Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht starten experiment met minder regels in bijstand

Samen met de Universiteit Utrecht gaat de gemeente (gedrags)onderzoek doen naar de beste aanpak om mensen in de bijstand te ondersteunen en te prikkelen om te participeren en aan het werk te komen. Het bijstandsexperiment Weten wat werkt start in mei 2017 en duurt twee jaar.

Vanuit Utrecht University School of Economics (U.S.E.) werken hieraan mee:

Video: Weten Wat Werkt

Onderzoeksgroepen

Er komen verschillende onderzoeksgroepen. Iedere groep krijgt een andere aanpak. De resultaten van de groepen worden na twee jaar met elkaar vergeleken. Hierbij wordt gekeken naar re-integratie en participatie, maar ook naar het effect op de gezondheid, op eventuele schulden en of mensen tevreden zijn met de eigen situatie.

De onderzoeksgroepen van experiment Weten wat werkt
De onderzoeksgroepen
  1. Groep 1 is de controlegroep. Deze groep houdt de huidige regels.
  2. Groep 2 heeft geen re-integratieverplichting. De deelnemers nemen zelf het initiatief om naar werk te zoeken. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten.
  3. Groep 3 heeft ook geen re-integratieverplichting. De mensen in deze groep bepalen ook zelf hoe ze werk willen vinden. Deze groep krijgt extra hulp, ondersteuning en begeleiding van de gemeente. De deelnemers bepalen zelf of ze daar gebruik van maken.
  4. Groep 4 heeft ook geen re-integratieverplichting. Zij bepalen ook zelf wat nodig is om aan de slag te komen. Deze groep krijgt een vergoeding van maximaal € 125 per maand als ze een klus doen die is uitgezocht door de gemeente. Het gaat om een klus van 8 uur per week.

Deelname

Deelnemers worden door loting gekozen. Zo heeft iedereen een gelijke kans om mee te doen. Deelname is uiteraard vrijwillig. Deelnemers kunnen niet kiezen in welke groep zij komen. Ook dat wordt bepaald door loting. 

Iedereen die wordt uitgekozen om deel te nemen, krijgt uitgebreide informatie over het onderzoek. Daarin staat ook welke gevolgen het voor hem of haar heeft. Deelnemers aan het onderzoek gaan er financieel niet op achteruit.

Geen onderzoek naar basisinkomen

In de media wordt af en toe gesproken van een onderzoek naar het basisinkomen. Dat is in dit Utrechtse onderzoek niet het geval.

Volledig bericht (Engels): Utrecht University and City of Utrecht start experiment to study alternative forms of social assistance