23 maart 2018

Universiteit Utrecht doet licht uit tijdens Earth Hour

Van Unnik

De verlichte Universiteit Utrecht-logo’s op het dak van het Van Unnikgebouw - de blikvanger van het Utrecht Science Park – en het Buys Ballotgebouw worden zaterdag 24 maart tussen 20.30 en 21.30 uur gedoofd. Met het uitzetten van de universitaire logo’s doet de Universiteit Utrecht dit jaar weer mee met Earth Hour, om aandacht te vragen voor het duurzaam omgaan met de aarde.

Earth hour

Op 24 maart doen miljoenen mensen en organisaties wereldwijd het licht uit tijdens Earth Hour. Daarmee geven zij het signaal af ze zich zorgen maken over de toekomst van onze aarde. En meer specifiek over de rol van klimaatverandering als één van de grootste bedreigingen voor onze natuur. De internationale Earth Hour-campagne wordt georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds.

Duurzaam energieverbruik

De Universiteit Utrecht werkt aan het verduurzamen van haar energiegebruik. Zo wordt gekeken hoe het huidige aantal van 4.600 zonnepanelen kan worden uitgebreid en worden steeds meer gebouwen gekoeld door middel van warmte- en koudeopslag (WKO). Warmte en koude die vrij komt uit de gebouwen wordt opgeslagen in de grond, zodat deze op een later tijdstip kan worden ingezet voor verwarming of koeling. Met deze duurzame energiebron bespaart de Universiteit Utrecht fossiele energie en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Dit past in de ambitie van de Universiteit Utrecht om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.