Universiteit Utrecht blijft beste brede universiteit

Keuzegids Universiteiten 2023

Op 24 november verscheen de Keuzegids Universiteiten 2023. In de Keuzegids zijn 20 bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht als beste beoordeeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen aan andere Nederlandse universiteiten. Daarnaast krijgen 17 bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht een kwaliteitszegel ‘Topopleiding’. Op instellingsniveau eindigt Utrecht, net als vorig jaar, op de eerste plek in de ranglijst van zes brede klassieke universiteiten. 

Best beoordeelde bacheloropleidingen

 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
 • Diergeneeskunde
 • Duitse Taal en Cultuur
 • Farmacie
 • Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
 • Islam en Arabisch
 • Keltische talen en cultuur
 • Kunstgeschiedenis
 • Literatuurwetenschap
 • Molecular and Biophysical Life Sciences
 • Muziekwetenschap
 • Natuur- en Sterrenkunde
 • Nederlandse Taal en Cultuur
 • Onderwijswetenschappen
 • Philosophy, Politics and Economics
 • Psychologie
 • Scheikunde
 • Spaanse Taal en Cultuur
 • Taal- en Cultuurstudies

NB: De bacheloropleidingen Keltische talen en cultuur, Diergeneeskunde en Molecular and Biophysical Life Sciences worden uitsluitend door Universiteit Utrecht aangeboden.

Kwaliteitszegel 'Topopleiding'

De Keuzegids kent sinds 2012 ook een aantal opleidingen het kwaliteitszegel 'Topopleiding' toe, omdat zij volgens de normen van de gids tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoren.

Bij de Universiteit Utrecht krijgen de volgende 17 opleidingen een kwaliteitszegel:

 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Diergeneeskunde
 • Duitse Taal en Cultuur
 • Geneeskunde
 • Islam en Arabisch
 • Keltische talen en cultuur
 • Liberal Arts and Sciences (UCR)
 • Liberal Arts and Sciences (UCU)
 • Literatuurwetenschap
 • Molecular and Biophysical Life Sciences
 • Muziekwetenschap
 • Onderwijswetenschappen
 • Philosophy, Politics and Economics
 • Religiewetenschappen
 • Scheikunde
 • Spaanse Taal en Cultuur
 • Taal- en Cultuurstudies

Er is een aantal opleidingen die het net niet gehaald hebben door 74 punten te halen in plaats van 75. Zij waren ook dichtbij het predicaat ‘Topopleiding’. Het gaat om:

 • Aardwetenschappen
 • Biologie
 • Engelse Taal en Cultuur
 • Natuur- en Sterrenkunde
 • Nederlandse Taal en Cultuur

Oordelen

De scores per bacheloropleiding in de Keuzegids zijn onderverdeeld in ‘Feiten’ (instroom, voertaal etc), ‘Prestaties’ (studiesucces) en ‘Oordelen’. Bij deze laatstgenoemde categorie is gebruik gemaakt van de meest recente cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die dateren van 2022. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek naar de tevredenheid van studenten over hun opleiding. De Keuzegids bevat daarnaast ook tabellen over instroom en arbeidsmarktperspectieven per opleiding.

Gids inzien

De Keuzegids wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op mogelijke vervolgstudies. Medewerkers kunnen de Keuzegids vanaf een pc van de Universiteit Utrecht inzien. Meer informatie over de Keuzegids is te lezen op www.keuzegids.org.