Universiteit Utrecht betrokken bij oprichting kenniscentrum water, voedsel en energie

Zeeland moet dé kennisregio worden op het gebied van water, voedsel en energie. Om dat te realiseren slaat de Universiteit Utrecht de handen in één met andere kennis- onderwijsinstellingen voor de oprichting van het Delta Kennisinstituut. Het kenniscentrum dat gevestigd zal worden in Vlissingen, gaat invulling geven aan de maatschappelijke opgave ‘Leven en werken in de Delta: klimaatadaptie door natuurlijke oplossingen’.

Het doel van het initiatief is om innovatieve oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige, veilige en welvarende delta. Denk bijvoorbeeld aan hoe we in de toekomst op zo’n manier kunnen bouwen dat we bestand zijn tegen zeespiegelstijgingen, maar niet steeds hogere dijken hoeven op te trekken. Of op welke manier we kunnen genieten van het voedsel dat de zee ons te bieden heeft zoals zeewier en schelpdieren, maar tegelijkertijd ook deze natuurlijke waarde beschermen. De oplossingen op deze vraagstukken zijn uiteraard niet alleen interessant binnen de Nederlandse context, maar kunnen ook buiten de landsgrenzen worden toegepast.

Om het hoofd te bieden aan deze maatschappelijke vraagstukken, zal er binnen het kenniscentrum samengewerkt worden tussen diverse kennisgebieden. Energie-, water, en voedselopgaves voor de toekomst, worden bekeken vanuit onder andere de biologie, techniek, ecologie, economie en het recht. De integratie van verschillende typen onderzoek en de doorvertaling ervan naar vraag- en probleemgestuurd onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau maakt het initiatief uniek.

"Het Delta Kennisinstituut is belangrijk voor Zeeland en biedt ook hele mooie kansen voor onze onderzoekers en studenten"

Henk Kummeling
Rector magnificus van de Universiteit Utrecht

Naar verwachting zal de oprichting van het Delta Kenniscentrum de instroom van nationale en internationale studenten bij bestaande onderwijsinstellingen in Zeeland vergroten. Dit door de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en doordat Wageningse en Utrechtse wo-studenten in Zeeland kunnen afstuderen in zogenaamde living labs met het bedrijfsleven. Dit jonge talent zal ook sneller geneigd zijn om na de studie te blijven wonen en werken in Zeeland, omdat het nieuwe instituut ook de werkgelegenheid in de regio vergroot. Het Delta Kenniscentrum genereert niet alleen nieuwe banen bij het instituut zelf, maar ook bij de verschillende onderzoeks- en onderwijsinstellingen en (nieuwe) bedrijven die actief zijn in de samenwerking.

De komende maanden worden gebruikt om de plannen verder uit te werken. De oprichters van het Delta Kenniscentrum zijn het Zeeuwse Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs, Hogeschool Zeeland, de Universiteit Utrecht samen met University College Roosevelt en Wageningen University & Research. Het samenwerkingsverband wordt met ruim 68 miljoen euro financieel gesteund vanuit het compensatiepakket van het Rijk om de Zeeuwse economie en leefbaarheid te versterken.

Rector Henk Kummeling juicht de oprichting van het Delta Kennisinstituut toe. "Het is belangrijk voor Zeeland, waarmee wij via UCR al een band hebben, en biedt potentieel vooral ook hele mooie kansen voor onze onderzoekers en studenten. Wij hebben veel kennis en kunde op het terrein van delta’s, future food, en klimaatadaptatie. Ook dat onze alliantiepartner Wageningen University & Research meedoet, is een pré.”

De hoofdvestiging van het Delta Kenniscentrum komt te staan op de Kenniswerf in Vlissingen, maar elders in Zeeland zullen gelieerde onderzoeken plaatsvinden zoals bij het Nioz in Yerseke waarmee de Universiteit Utrecht nauw samenwerkt.