Universiteit Utrecht bestudeert 5 woonwijken die met extra Rijksgeld beschermd worden tegen gevolgen klimaatverandering

Extra Rijkssteun voor klimaatprojecten regio Utrecht

Gekleurde laarzen in ondergelopen gebied

Vijf woonwijken in de regio Utrecht worden met ruim 800.000 euro aan extra Rijksgeld gewapend tegen de gevolgen van het veranderend klimaat: wateroverlast, droogte en bodemdaling. Onderzoekers van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht gaan de woonwijken bestuderen en de resultaten monitoren.

De samenwerking vloeit voort uit een uitnodiging van ingenieursadviesbureau Sweco en gezamenlijke activiteiten van de partners van de Universiteit Utrecht bij Skyscraper: de walvis, gemaakt van plastic afval uit de zee. Daar waren zijn onder meer ook de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden bij betrokken. De plastic walvis zorgt nu ook voor blijvende samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

Wateroverlast, droogte, bodemdaling

Het gaat om vijf verschillende type woonwijken: de naoorlogse flatwijk Overvecht in Utrecht, de jaren ‘70 wijk Fokkesteeg in Nieuwegein, het nieuwe centrumgebied van Houten, de historische dorpskern van Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) en de villawijken Erasmuslaan, Mooi Zeist en Parmentiersland in Zeist. De wijken worden anders ingericht zodat ze overtollig water beter kunnen opvangen en de gevolgen van bijvoorbeeld bodemdaling en droogte (zoals vorige zomer) beter kunnen dragen. Er wordt gewerkt aan de oplossing van urgente knelpunten en dat moet op korte termijn zichtbare resultaten voor de toekomst opleveren.

Pilots voor de rest van Nederland

Onderzoekers van het Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht monitoren de projecten, die ook beschouwd worden als nationale gebiedspilots. Opgedane kennis en ervaringen worden op lokaal, regionaal en landelijk niveau met elkaar gedeeld, en mogelijk toegepast in soortgelijke probleemgebieden. Veertien gemeenten, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben de krachten gebundeld in het regionale samenwerkingsverband ‘Water en Klimaat’, die het projectvoorstel heeft ingediend.

Miljoenen extra voor klimaatadaptatie

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de regio Utrecht ruim 800.000 euro van de beschikbare 5,2 miljoen toebedeeld. Gemeente Meerssen en Groningen krijgen ook extra steun. En er komt meer aan. Dit jaar en in 2020 maakt de minister in totaal 10 miljoen vrij voor lokale en regionale projecten om overheden te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.