Universiteit en Hogeschool Utrecht herstellen band UVSV

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben besloten om de band met de studentenvereniging UVSV/NVVSU te herstellen, mede na onderzoek door de onafhankelijke Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU). In hoofdzaak is nu bepaald dat de UVSV weer welkom is bij officiële plechtigheden van de beide instellingen. Ook worden de bestuursbeurzen met terugwerkende kracht toegekend.

Aanleiding voor het bevriezen van de relatie met de UVSV was een uitzending van het televisieprogramma Rambam begin januari. Er werden opnames met een verborgen camera vertoond van hun kennismakingstijd (KMT). De Colleges van Bestuur van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht zagen hierin voldoende aanleiding om zowel het bestuur van de UVSV maar ook haar eigen adviescommissie AIU een onderzoek in te laten stellen. Om hangende de beide onderzoeken geen twijfel te laten bestaan over het belang van naleving van de door gezelligheidsverenigingen getekende gedragscode rondom de KMT, werd de band met de UVSV tijdelijk opgeschort.

Nodige aanpassing

De Colleges van beide Besturen constateren nu, mede op basis van het rapport van de AIU, dat er sprake is geweest van twee lichte overtredingen van de gedragscode. Het betreffen de casus ‘gedwongen voeren’ en het ‘scheuren van een hesje’. De UVSV erkent dit en heeft duidelijk aangegeven de nodige aanpassing door te voeren in hun KMT 2018. Het UVSV-bestuur benadrukt daarnaast dat zij vindt dat de uitzending van Rambam geen representatief beeld geeft van de sfeer van de introductie.

De AIU heeft het onderzoek van de UVSV getoetst en stelt dat er geen inconsequenties zijn geconstateerd tussen de rapportage van de UVSV enerzijds en de verklaringen van de betreffende (toenmalig aspirant-) leden tijdens de recente gesprekken met de AIU anderzijds. De adviescommissie stelt vast dat, buiten de twee lichte overtredingen, in zijn algemeenheid de organisatie rondom de kennismakingstijd en ook de (meld)cultuur van UVSV goed is.

Mede op basis van het rapport van de AIU hebben de onderwijsinstellingen besloten om de relatie met de UVSV te herstellen en de bestuursbeurzen weer vrij te geven. De basissubsidie wordt pas bij gebleken aanpassingen van KMT 2018 en een goed verlopen introductieperiode aan de UVSV met terugwerkende kracht toegekend om borging meer zeker te zijn.

Wenselijke cultuur

De Colleges van Bestuur van de hogeschool en universiteit spreken jaarlijks voor de zomer met alle besturen van de gezelligheidsverenigingen over de wenselijke cultuur van wederzijds respect tijdens hun introductieperiode. Daarna wordt de gedragscode van de kennismakingstijd door de colleges en de verenigingsbesturen ondertekend.

De AIU bespreekt in juni alle draaiboeken met alle verenigingen en is tijdens de KMT’s aanspreekpunt.