28 augustus 2018

Universitair docenten Nederlands van over heel de wereld samen in Utrecht

© iStockphoto.com

Op 27 augustus 2018 verscheen in DUB een artikel over de Taalunie Docentencursus die plaatsvond in de week van 20 augustus. Universitair docenten Nederlands als Vreemde Taal van over heel de wereld kwamen in Utrecht samen om lezingen bij te wonen en te praten over hun onderzoek. 

Achttien docenten uit onder andere Brazilië, Indonesië, Polen, Bulgarije, China en Zuid-Afrika volgden de vijfdaagse zomercursus De internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur. Zo gaf prof. dr. Geert Buelens een college over de internationale positie van de Nederlandse literatuur en doceerde dr. Sterre Leufkens over het onderzoeksproject waar ze aan werkt: een app die het voor Nederlandse docenten die Nederlandse les aan buitenlanders geven, makkelijker moet maken om de moedertalen van hun leerlingen te begrijpen om zo meer maatwerk aan studenten te kunnen leveren. In het cursusprogramma werden onder meer colleges over vertaalwetenschap, taalkunde, letterkunde, taalverwerving en interculturele communicatie gegeven. Naast colleges waren er ook uitstapjes georganiseerd. Zo maakten de cursisten bijvoorbeeld een poëziewandeling door de stad.

Docenten Nederlands die in een niet-Nederlandstalige context werken, moeten vaak met weinig mensen en middelen een vakgroep draaiende houden en hebben weinig tijd voor hun onderzoek. Daarom laten we in onze cursus het academische aspect zwaarder wegen dan het didactische

nederlandse taalunie

Het cursusprogramma is ontwikkeld door de afdeling Nederlands van de Universiteit Utrecht in opdracht van de Nederlandse Taalunie voor docenten Nederlands als Vreemde Taal die zich naast hun onderwijs ook bezighouden met onderzoek. Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk te verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over onderwijs en onderzoek. Het centrale thema van deze zomercursus was de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities.