2 juni 2017

Unieke promotie op afstand van Bahar Rezaei

Bahar Rezaei verdedigde op 31 mei 2017 haar proefschrift Essays in de Informatie Economie. Haar promotie was extra bijzonder omdat hij op afstand gehouden werd. Vanuit Los Angeles communiceerde Rezaei via een videoconferentie met de promotiecommissie in het Academiegebouw. Een ongebruikelijke situatie, die niet eerder in deze vorm bij de Universiteit Utrecht voorkwam.

promotie Bahar Rezaei
foto: Bas Schreiner

Bij uitzondering mocht Rezaei haar proefschrift op deze manier verdedigen. De wetenschapper van Iraanse afkomst woont namelijk in de Verenigde Staten, maar durft het land momenteel niet te verlaten. Iran is één van de zes landen waarvoor het nieuwe inreisverbod geldt. Omdat haar visumaanvraag nog in behandeling is, zou Rezaei zou kans lopen om de VS niet meer in te mogen.

Ondanks de onwennige situatie verliep de verdediging van het proefschrift succesvol. Volgens Stephanie Rosenkranz, haar promotor bij de Utrecht University School of Economics (U.S.E.), heeft Bahar Rezaei innovatief onderzoek gedaan op het gebied van gedragseconomie. 

Zie ook de berichten van DUB (UU-promotie via videoconferentie) en NRC (Iraanse promoveert vanuit de VS in Utrecht).