5 maart 2018

Tentoonstelling in NIOD, Amsterdam

Ugur Üngör werkt mee aan fototentoonstelling over de culturele vernietiging in Syrië en Irak

© iStockphoto.com/jcarillet
Citadel in Aleppo. © iStockphoto.com/jcarillet

Van maart tot september 2018 zal de tentoonstelling ‘Between Aleppo and Mosul’ in het NIOD in Amsterdam de culturele vernietiging in Syrië en Irak belichten aan de hand van origineel fotomateriaal uit beide landen. Dr. Ugur Üngör (Politieke geschiedenis) stelde de tentoonstelling samen in samenwerking met Nour A. Munawar (Universiteit van Amsterdam). 

De tol van de burgeroorlogen

Irak en Syrië zijn twee nauw verwante samenlevingen die sinds 2003 en 2011 te maken hebben met zeer destructieve burgeroorlogen. Hoewel de menselijke tol terecht veel aandacht heeft gekregen, is in beide conflicten ook enorme schade aangericht aan het onschatbare culturele erfgoed in beide landen, zowel uit de oudheid als uit de christelijke en islamitische tradities.

Erfgoedvernietiging

Aleppo en Mosul zijn twee podia van grootschalige culturele vernietiging in Syrië en Irak. Het rijke erfgoed dat de oude stad van Aleppo vroeger te bieden had is tot een puinhoop geschoten, en een soortgelijk beeld kan worden geschetst voor Mosul. Maar buiten deze twee bekende steden hebben zowel Syrië als Irak vele andere monumenten die in de afgelopen jaren zijn beschadigd of vernietigd. Die vernietiging is het onderwerp van deze tentoonstelling.

Dr. Ugur Ümit Üngör. Foto Jussi Puikkonen/KNAW

Uğur Ümit Üngör

Uğur Ümit Üngör (1980) promoveerde in 2009 met zijn proefschrift Young Turk Social Engineering: Mass Violence and the Nation State in Eastern Turkey, 1913-1950 aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008-2009 was hij als docent in internationale geschiedenis verbonden aan de faculteit geschiedenis van de University of Sheffield en in 2009-2010 als postdoc research fellow aan het Centre for War Studies of University College Dublin.

Momenteel hij als Universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij het NIOD. Als hoofddocent en onderzoeker richt hij zich voornamelijk op de historische sociologie van massaal geweld en nationalisme.

Zijn meest recente publicaties zijn Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property (New York/Londen; Continuum 2011) en het veelvuldig bekroonde boek The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950 (Oxford; Oxford University Press 2011).