UCEMS Publieksdag 2022: De vroegmoderne brief ontvouwd

© Collectie Briene, Beeld en Geluid Den Haag

In 2022 vindt de publieksdag rondom het thema De vroegmoderne brief ontvouwd plaats op vrijdag 13 mei, van 13.00 tot 17.00 uur in het Utrechts Archief. 

De vroegmoderne brief

De brief was het belangrijkste sociale medium van de vroegmoderne tijd. Het maakte contact mogelijk tussen familieleden, geliefden, diplomaten, handelslieden, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers, verspreid over heel Europa en daarbuiten. Naast persoonlijke ontboezemingen, werden er ook zakelijke afspraken, politieke en economische nieuwfeiten, wetenschappelijke ontdekkingen en artistieke ideeën uitgewisseld. De brief kon bovendien als literair medium dienen zoals in achttiende-eeuwse briefromans. Vanwege deze grote diversiteit en rijkdom is de brief veelvuldig als bron voor historisch onderzoek gebruikt.

Los van de inhoud kan ook de materialiteit en het transport van de brief onderwerp van studie zijn. Wat voor papier en wat voor soort pen en inkt werden er gebruikt en hoe werd de brief gevouwen? Recent zijn er nieuwe digitale technieken ontwikkeld om de brief te transcriberen en zelfs om een ongeopende brief te lezen (zoals te zien in deze video  externe link).

Publieksdag UCEMS

Op de publieksdag komen een aantal van deze thema’s aan de orde. Harald Hendrix gaat in op Italiaanse briefmodellen, Feike Dietz bespreekt achttiende-eeuwse briefromans, Rebekah Ahrendt leert ons hoe we vroegmoderne brieven kunnen vouwen, Floortje Tuinstra geeft een toelichting op een transcriptieproject rond de brieven van Margaretha Turnor en Rozanne Versendaal en Suzan van Dijk laten samen met studenten de resultaten zien van een vertaalproject rond de brieven van Belle van Zuylen. Na afloop is er een gezellige afsluiting.

Toegang is gratis, maar je dient je wel van tevoren aan te melden (i.v.m. de catering). Dit kan tot uiterlijk 9 mei, via het aanmeldformulier.
 

Meer informatie
Lees het agendabericht