U-Talent Masterclass 'Nieren te koop?'

© iStockphoto.com

In november 2018 en januari 2019 organiseren Yara Al Salman (Ethiek Instituut), Mariëtte van den Hoven (Praktische Filosofie) en Dick Timmer (Ethiek Instituut) twee masterclasses in het kader van U-Talent, het programma van de Universiteit Utrecht voor gemotiveerde middelbare scholieren. In de masterclass ‘Nieren te koop?’ buigen leerlingen uit 4, 5 en 6 VWO zich over de vraag of we een gereguleerde handel in organen moeten toestaan. 

In Nederland hebben we nog altijd een te lange wachtlijst voor donornieren. Tegelijkertijd horen we regelmatig afschuwelijke verhalen over de zwarte handel in organen. Om beide problemen op te lossen, opperden een aantal onderzoekers dat we een markt in nieren misschien moeten toestaan, en die dan streng reguleren. Dit heeft een debat aangewakkerd in de bio-ethiek.

waarde van filosofisch onderzoek

De leerlingen analyseren dit voorstel vanuit een filosofisch perspectief, waarbij ze vooral ingaan op de onderliggende vragen, waarden en veronderstellingen. Want wat is eigenlijk de relatie tot ons lichaam? En mogen we zelf bepalen wat we hiermee doen, of moet de overheid hierin ook een rol hebben? Welke gevolgen heeft een dergelijke markt voor hoe we onszelf zien? Zijn deze gevolgen wenselijk? Dit zijn de centrale vragen waar we ons mee bezig houden. De leerlingen leren zo dat filosofisch onderzoek belangrijk is voor het analyseren van maatschappelijke vraagstukken. De laatste keer dat de masterclass werd gegeven waren ze erg enthousiast; het cijfer dat ze gaven was een 8,8.

onderwijsmateriaal

Registratie voor deelname loopt via de U-Talent coördinatoren op de verbonden scholen. Het onderwijsmateriaal voor de masterclass wordt vrij verkrijgbaar gemaakt in de loop van 2019. Heeft u interesse in dit materiaal? Stuur dan een e-mail naar Yara al Salman.

institutions for open societies

Bovenstaande onderzoekers zijn verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.