U-Collaborate in Education gelanceerd: samenwerken in onderwijs met externe partners

Het programma U-Collaborate in Education is 25 maart 2022 officieel gelanceerd tijdens de Dies Natalis. Passend bij het thema van deze feestelijke dag, Curious Collaborations, inspireert, verbindt en faciliteert U-Collaborate in Education (UCE) transdisciplinair onderwijs van de Universiteit Utrecht. Door in het onderwijs samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven te werken aan oplossingen van complexe vraagstukken, voegt de UU waarde toe aan de maatschappij.

Vanuit het onderwijs binnen de UU ontstaan steeds meer samenwerkingen met externe partijen, zoals andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Deze mooie initiatieven wil de UU koesteren en voeden. Binnen de UU is echter geen natuurlijke afstemming tussen de initiatieven, wat betekent dat externe partners of vaak benaderd worden, of het juiste passende initiatief niet weten te vinden. Daarom wil UCE verbinding creëren door de activiteiten en initiatieven inzichtelijk en beschikbaar te maken. Transdisciplinair onderwijs past uitstekend bij het motto van de UU om met open blik, open houding en open wetenschap samen te werken aan de oplossingen van morgen. Dat de UU steeds directer betrokken wordt bij de maatschappij - crossing boundaries – zal het onderwijs aan de UU steeds meer versterken, aldus Rector Henk Kummeling.

Transdisciplinair onderwijs

Bij transdisciplinair onderwijs is het uitgangspunt een werkelijk probleem of een uitdaging, welke door een niet-academische partner ingebracht wordt en waar gezamenlijk aan gewerkt wordt. Met de bagage van hun (disciplinaire) achtergrond leren studenten de brug naar de buitenwereld te slaan en worden ze zich bewust van verschillende uitgangspunten en belangen, leren ze ideeën te verbinden en kloven tussen verschillende groepen te zien en te overbruggen. Transdisciplinair onderwijs helpt studenten om probleemoplossende vaardigheden te leren met hun (disciplinaire) achtergrond als uitgangspunt.

Daarnaast zijn externe organisaties, die samenwerking zoeken met de UU, vaak op zoek naar een specifiek onderwerp of expertise voor een vraagstuk en willen gebruik maken van de kennis en expertise van de UU. UCE kan externe organisaties die contacten zoeken met de UU doorverwijzen naar relevante onderdelen van de UU met de kennis en expertise die deze organisaties verder kunnen helpen. En UCE kan docenten of onderwijsondersteuners die in hun onderwijs willen samenwerken met de buitenwereld, in contact brengen met externe organisaties waar de UU al connecties mee heeft en ze desgewenst ondersteunen met praktische zaken.

Werken aan complexe vraagstukken met externe partners

Binnen de UU zijn al verschillende transdisciplinaire samenwerkingsinitiatieven, die groeien in aantal. Vaak zijn ze faculteitsoverstijgend, soms vanuit een hub of strategisch thema, soms vanuit een USO project of op het niveau van de Universitaire Bestuursdienst. In het laatste decennium is in het onderwijs ook steeds meer de verbinding met de buitenwereld gezocht. Bij initiatieven als community engaged leren en challenge-based leren worden veelal maatschappelijke partners betrokken bij het onderwijs, maar ook bedrijfspartners. Ook bij ondernemerschapsonderwijs zijn bedrijven een belangrijke partner. Bij onderwijs wat georganiseerd wordt samen met externe partners spreken we van transdisciplinair onderwijs.

UCE inspireert, verbindt, biedt praktische support aan UU-ers die onderwijs ontwikkelen en verzorgen in nauwe relatie met de maatschappij en het bedrijfsleven.

Makelaars in onderwijs met buitenwereld

Programmamanagers Sabine Uijl en Jan Haarhuis zagen vanuit hun eigen rol in een aantal van deze initiatieven op verschillende plekken een vergelijkbare behoefte ontstaan; docenten die met transdisciplinair onderwijs bezig zijn ondersteunen. Sommige initiatieven lijken best op elkaar, maar hebben net een andere insteek of een andere doelgroep. Daardoor is niet alles voor iedereen even zichtbaar en vindbaar. Vanuit deze observaties en een gedeelde behoefte is U-Collaborate in Education ontstaan, vertelt Sabine Uijl. Jan Haarhuis voegt daaraan toe: U-Collaborate in Education organiseert zelf geen onderwijs, maar is een overkoepelend programma waar initiatieven rondom transdisciplinair onderwijs terecht kunnen, als daar behoefte aan is. We zijn een soort makelaar, die graag partijen bij elkaar brengt om het onderwijs te versterken. Als partijen dat liever zelf doen, is dat uiteraard ook goed. Wij willen niet op de stoel van andere programma’s of initiatieven zitten. We willen ze enkel verbinden met elkaar en ondersteunen om het onderwijs aan de UU te versterken.

Partner in het CAT

Als partner in het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) heeft U-Collaborate in Education een verbindende rol in het etaleren van transdisciplinair onderwijs, het verbinden van initiatieven en het ondersteunen hiervan waar nodig. Het programma creëert een efficiënte en effectieve verbinding tussen de verschillende onderdelen van de interne onderwijsorganisatie met externe allianties, netwerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het programma UCE levert service aan docenten die hun onderwijs in nauwe samenwerking met externe stakeholders willen organiseren. Denk hierbij aan zowel individuele docenten, onderwijsprogramma’s, strategische thema’s, Labs en Hubs als aan strategische allianties en netwerken. Hiervoor worden voorzieningen gecreëerd waarbij enerzijds collega’s van de UU worden ondersteund en anderzijds de externe organisaties hun weg naar onze experts bij de faculteiten snel kunnen vinden. 

Heb je vragen of ideeën over de samenwerking van je onderwijs met externe partners? Neem contact met ons op via UCE@uu.nl of kijk op onze site: U-Collaborate in Education.

Portret van Jan Haarhuis.
Programmamanager Jan Haarhuis
sabine uijl
Programmamanager Sabine Uijl
Meer informatie
Ga naar de site van UCE