29 oktober 2013

Tweetalige bloemlezing van hedendaagse Italiaanse dichteressen

Vensters. Tweetalige bloemlezing van hedendaagse Italiaanse dichteressen
 

De bundel ‘Vensters’ is een tweetalige (Italiaans en Nederlands) bloemlezing van hedendaagse Italiaanse dichteressen. De Utrechtse onderzoeker dr. Gandolfo Cascio verzorgde de redactie, selecteerde de gedichten en schreef de biografieën. Carolien Steenbergen vertaalde de gedichten in het Nederlands.

De culturele en economische omstandigheden van de Renaissance maakten het mogelijk dat er een substantieel aantal vrouwen (o.a. Battiferri, Colonna, D’Aragona, Franco, Gàmbara, Matraini, Di Morra, Stampa, Bacio Terracina) actief kon deelnemen aan het debat over het schrijven van poëzie. Hoewel onze tijd niet vergelijkbaar is met de vroegmoderne periode – vanwege een andere sociale context en zijn eigen dynamiek – wilden en konden steeds meer Italiaanse vrouwen sinds het begin van de twintigste eeuw dichter zijn.

Zij (Bemporad, Campo, Guidacci, Insana, Merini, Morante, Ortese, Pozzi, Rosselli, Spaziani) behoren inmiddels tot de Italiaanse canon. Na de Tweede Wereldoorlog zette deze ontwikkeling zich voort met nieuwe en originele stemmen. In Nederland bestaat ten aanzien hiervan echter een lacune. Deze anthologie poogt om hierin te voorzien door de belangrijkste dichteressen geboren na 1945 te presenteren.

Zij geven een zicht op de lyriek in zijn geheel en, bovendien, in al hun verscheidenheid (stilistische, metrische, thematische en geografische) bevestigen zij hoe de postmoderne schrijver niet te vangen is in een vast kader van ideologieën, scholen of stromingen. Deze dichteressen zijn, dus, een voorbeeld van de individualistische Secolo plurale (‘Pluriforme eeuw’): zij zijn de ‘vensters’ waaraan de titel refereert.

  • Titel: Vensters. Tweetalige bloemlezing van hedendaagse Italiaanse dichteressen
  • Auteurs: onder redactie van Gandolfo Cascio, vertaling door Carolien Steenbergen
  • ISBN: 978-90-5335-744-6
  • Uitgever: 2013, Istituto Italiano di Cultura, Amsterdam