Tweede ronde voor het Time Machine FET Flagship CSA-voorstel

Het Time Machine FET Flagship CSA-voorstel van Frédéric Kaplan, waaraan ook het Descartes Centre meeschreef, mag door naar de tweede ronde. Vóór 18 september 2018 moet het voorstel in detail zijn uitgewerkt; hiervoor is een bedrag ter beschikking gesteld van zo’n 1,5 miljoen euro.

In samenwerking met onder meer het Descartes Centre heeft Frédéric Kaplan van het Ecole Polytechnique Federale de Lausanne voor het Horizon 2020 Framework Programma het Time Machine-project ingediend om aangewezen te worden als Europees Flagship. Flagships zijn visionaire, grootschalige onderzoeksinitiatieven gericht op belangrijke wetenschappelijke en technologische uitdagingen. Het Human Brain Project (HBP) dat in 2013 startte is daar een duidelijk voorbeeld van. FET-Flagships zullen naar verwachting circa 10 jaar draaien, met een totaal budget van ongeveer 1 miljard euro.