17 juli 2018

Twee Veni-subsidies voor faculteit Sociale Wetenschappen

Twee recent gepromoveerde wetenschappers van de faculteit Sociale Wetenschappen hebben van NWO een Veni-subsidie gekregen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren. De twee gelukkigen zijn Sanne Moorman en Jasper de Groot. 

Moorman onderzoekt hoe zangvogels leren zingen, en wat dit onthult over menselijke spraakontwikkeling. De Utrechtse onderzoeker legt uit dat kinderen en zangvogels vocalisaties (spraak en zang, respectievelijk) leren door het imiteren van geluiden van hun soortgenoten. “Ze ontwikkelen hun eigen vocalisaties door te oefenen.” Moorman bestudeert hoe de hersenen het auditieve geheugen kunnen inzetten om het oefenen van vocalisaties te instrueren.

Lichaamsgeur

Laureaat Jasper de Groot doet onderzoek naar lichaamsgeur. De Groot: “Buiten het bewustzijn om ‘communiceert’ onze lichaamsgeur sociale informatie van zender naar ontvanger. Met een nieuwe aanpak willen we ontdekken of mensen het ‘dierlijke’ vermogen met elkaar delen om angst te communiceren via feromonen—van zender (moleculen) tot ontvanger (gedrag)—om uiteindelijk eventuele ongewilde communicatie te neutraliseren.”

22x Utrecht

In totaal kende NWO 154 Veni-beurzen toe aan Nederlandse onderzoekers. 22 laureaten zijn op enigerlei wijze verbonden aan Utrecht. Zij krijgen het geld vanwege hun talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Hoewel de Veni-onderzoekers aan het begin van hun carrière staan, hebben ze al wel aangetoond dat zij een groot talent hebben voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. 

Vernieuwingsimpuls

De Veni-subsidie maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen.