Twee projecten ontvangen subsidie NWO Promoties in de Geesteswetenschappen

Aan de Universiteit Utrecht mogen dit jaar twee projecten starten met subsidie uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen van de NWO. Twee kandidaten zullen de komende vier jaar onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp.

de gehonoreerde projecten

De ‘black box’ openbreken: hoe kunst vorm geeft aan de implicaties van technologische surveillance

Aanvrager: Prof. dr. Rosemarie Buikema 
Kandidaat: Rosa Wevers
Het groeiende belang van technologische surveillance wordt momenteel gethematiseerd in een grote hoeveelheid hedendaagse kunsttentoonstellingen in Europa. Dit PhD project analyseert een corpus van exposities van ‘surveillancekunst’, en onderzoekt hoe ze een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van publiek begrip en kritische reflectie op de impact van technologische surveillance. Het project onderzoekt hoe de kunsten een innovatieve plek vormen waar technologische surveillance kritisch wordt onderzocht, waar sociaal rechtvaardige alternatieven worden ontworpen en waar burgers bewust gemaakt en onderwezen kunnen worden over de impact en implicaties van deze vorm van surveillance.

Nieuw onderzoek naar vroege taalontwikkeling bij zwangerschapsdiabetes


Aanvrager: Prof. dr. Aoju Chen
Kandidaat: Rachida Ganga
Al voor de geboorte leren kinderen van spraak om zich heen. Bevindingen van te klein en te vroeg geborenen suggereert dat verstoringen in deze prenatale ervaringen met spraak ernstige gevolgen heeft voor de taalontwikkeling, maar hoe is nog onduidelijk. Daarom richt dit onderzoek zich op de interactie tussen onrijpheid van de hersenen en prenatale ervaringen met spraak en de gevolgen voor taalontwikkeling in kinderen van moeders met zwangerschapsdiabetes. Daarnaast zullen de resultaten ons helpen begrijpen waarom kinderen van moeders met zwangerschapsdiabetes vaak een taalachterstand hebben. Op basis hiervan kunnen op termijn interventies ontwikkeld worden.

promoties in de geesteswetenschappen

Het programma Promoties in de geesteswetenschappen van NWO en het Regieorgaan Geesteswetenschappen heeft als doel om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.