Twee NWO Open Competitie-toekenningen voor geowetenschappers aan de Universiteit Utrecht

Twee onderzoeksprojecten van Utrechtse Geowetenschappers hebben een NWO Open Competitie-toekenning gekregen. Met de competitie wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden.

Migratie en Innovatie: een historisch perspectief

Dr. Andrea Morrison

In de laat negentiende en begin twintigste eeuw ontvingen de VS meer dan 30 miljoen migranten die op de vlucht waren voor armoede en vervolging. Hoewel de overgrote meerderheid bestond uit ongeschoolde mensen, waren of werden er veel van hen inventors. Tijdens deze zelfde periode werden de VS ook wereldleider op industrieel en technologisch gebied. Is er een verband tussen deze massale instroom van uiteenlopende ideeen en ervaringen die deze migranten meebrachten naar de VS en de opkomst van de VS als mondiale technologische grootmacht? Het project van Andrea Morrison (departement Sociale Geografie en Planologie) geeft antwoord op deze prangende vraag.

Filantropische Instellingen en Wereldwijde Rechtvaardigheid

Foto van Agni Kalfagianni
Dr. Agni Kalfagianni

Filantropische instellingen hebben steeds meer invloed op de uitvoering van mondiaal duurzaamheidsbeleid en daarmee verbonden rechtvaardigheidsvraagstukken. Dit vraagt om kritisch onderzoek omdat filantropie, naast een daad van geven, een uitoefening van macht is. Dit project van Agni Kalfagianni (Duurzame Ontwikkeling) onderzoekt hoe deze instellingen betekenis geven aan rechtvaardigheid en wat het effect is op duurzaamheidsbeleid.