Twee nieuwe Senior Fellows, Centre for Academic Teaching and Learning benoemd

Per 1 september 2023 worden er twee nieuwe Senior Fellows benoemd door het College van Bestuur: Dr. Liesbeth Bijlsma (Bètawetenschappen) en Dr. Sebastiaan Steenman (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie).

Gedurende hun Senior Fellowschap werken zij aan een faculteits- en/of universiteitsbreed project om het onderwijs te verbeteren, zetten zij zich in voor docentontwikkeling en verdiepen hun kennis op onderwijswetenschappelijk gebied. Hiermee dragen zij bij aan contextgebonden kennis van het hoger onderwijs. Na succesvolle afronding van het Senior Fellow Programma volgt een voordracht voor hoogleraarschap met accent op onderwijs. Hieronder volgt een korte introductie van de nieuwe Senior Fellows.

Dr. Liesbeth Bijlsma

Dr. Liesbeth Bijlsma (Bètawetenschappen)

Liesbeth is een zeer gemotiveerde en enthousiaste kandidaat voor het programma. Ze heeft zich al bewezen als een groot talent als informeel leider in onderwijsvernieuwing en innovatie. Liesbeth heeft het COPTER-netwerk (Centre of Pharmaceutical Teaching and Educational Research) opgezet, een netwerk dat onderwijs- en leeractiviteiten binnen haar departement bundelt en functioneert als een ondersteuningssysteem voor docenten die actief willen zijn of worden in wetenschappelijk ondersteunde onderwijsvernieuwing. Haar initiatief heeft ook al de aandacht van verschillende andere afdelingen/faculteiten getrokken. Zij is een inspirerend rolmodel voor zowel studenten als haar collega’s. Ze brengt haar brede ervaring met onderwijsinnovatie mee naar het Senior Fellow-programma, waardoor ze een goede sparringpartner is voor de andere fellows.

Met haar project ‘Scaling-up inquiry-based learning (IBL)’ wil ze IBL implementeren in grote kennisgedreven curricula om studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden, die hen helpen wetenschappelijk onderbouwde (klinische) keuzes te maken in hun latere professionele rollen. Het project sluit goed aan bij de strategische doelen van de universiteit en kan nuttig zijn voor andere delen van de universiteit, met name voor opleidingen die opleiden voor academische rollen in de beroepspraktijk.

Ik vind dat we de verantwoordelijkheid hebben om uitstekend onderwijs te bieden aan al onze studenten, ongeacht de omvang van de opleiding waar ze staan ingeschreven. Daarom is mijn doel om IBL specifiek binnen grotere opleidingen te implementeren om die studenten beter te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kritisch denkvermogen.

Dr. Sebastiaan Steenman

Dr. Sebastiaan Steenman (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)

Sebastiaan is al actief op universitair en nationaal niveau. Zijn expertise op het gebied van selectieve toelating tot het hoger onderwijs is nationaal erkend. Sebastiaan heeft al behoorlijk wat gevorderde ervaring als onderwijskundig leider, namelijk door zijn rol als onderwijsdirecteur, verantwoordelijke voor alle bachelor-, master- en executive masterprogramma’s van zijn departement en door het leiden van verschillende projecten over onderwijsvernieuwing, waarvan de implementatie van de REBO Skills Academy de recentste is. Hij combineert zijn wetenschappelijke werk met een sterke focus op impact. Sebastiaan brengt waardevolle expertise mee naar het Senior Fellow Programma met zijn wetenschappelijke benadering van het onderwijs en zijn achtergrond in de bestuurskunde. Volgens hem vervullen Senior Fellows een rol als het onderwijskundig geweten van de universiteit, door het aanwakkeren van discussies over waar we als universiteit naartoe gaan en hij wil daar graag aan bijdragen.

Zijn project is gericht op het opzetten van een Utrecht University Skills Academy. Sebastiaan is zeer gemotiveerd en ambitieus om de REBO Skills Academy universiteitsbreed naar een volgend niveau te tillen, startend bij tweedejaars bachelorstudenten tot levenslang lerenden. De Skills Academy richt zich op het ontwikkelen van interdisciplinaire en transdisciplinaire vaardigheden buiten de standaardset die intrinsiek gekoppeld is aan een bepaalde opleiding. Sebastiaan hoopt daaraan te werken met een kernteam van (voornamelijk) docenten van verschillende faculteiten, mensen met verschillende perspectieven, stijlen en benaderingen, die zich kunnen vinden in het algemene idee van het gebruik van vaardigheden als instrument in het universitaire onderwijs. Het project dat Sebastiaan heeft voorgesteld sluit goed aan bij de strategische doelstellingen van de universiteit en kan de universiteit ten goede komen.

Mijn doel is om de ontwikkeling van vaardigheden te gebruiken als een middel voor interdisciplinaire en transdisciplinaire ontwikkeling om bij te dragen aan het oplossen van de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat.

Meer over het Senior Fellow Programma

Het Senior Fellow Programma heeft als doel het versterken van het onderwijskundige leiderschap binnen de Universiteit Utrecht door uitbreiding van het aantal hoogleraren met accent op onderwijs. Het programma draagt bij aan de zichtbare waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn en loopt daarmee een paar jaar voor op TRIPLE, waarin we de volledige reikwijdte van het academische werk erkennen en waarderen. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het programma is in 2017 vernieuwd en omgedoopt in Senior Fellow Programma (voorheen Teaching Fellow Programma). Met deze twee nieuwe benoemingen zijn er 21 Senior Fellows toegelaten tot het programma sinds 2017. Nieuwe kandidaten kunnen door de decaan worden voorgedragen. Het College van Bestuur laat zich voor de benoeming van de Senior Fellows adviseren door een internationaal samengestelde selectiecommissie.

Meer informatie over het Senior Fellow Programma and de andere fellows, is te vinden op de website van het Centre for Academic Teaching and Learning. Neem voor vagen contact op met Mirjam Bok, managing director.