4 mei 2012

Bram Bouwens, Joost Dankers, Erik Nijhof, Annette van den Berg

Twee nieuwe delen over Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw

Op 25 mei verschijnen het derde en vierde deel van de reeks Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw (BINT), een project dat wordt gecoördineerd door het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Beide delen zijn geschreven door onderzoekers van de UU: deel 3, ‘Tussen concurrentie en concentratie’, door dr. Bram Bouwens en dr. Joost Dankers en deel 4, ‘Het menselijk kapitaal’, door dr. Erik Nijhof en Annette van den Berg.

In Tussen concurrentie en concentratie bestuderen Bram Bouwens en Joost Dankers de wisselwerking tussen concurrentie en concentratie in het Nederlandse bedrijfsleven. Zij doen dit aan de hand van drie strategische instrumenten die ondernemingen gebruiken om hun onderlinge concurrentievermogen te beïnvloeden: belangenorganisaties, kartels, en fusies en overnames. 

Titel: Tussen concurrentie en concentratie. Belangenorganisaties, kartels, fusies en overnames
Auteur(s): Joost Dankers en Bram Bouwens
isbn: 9789085069430
Prijs: € 35,00
Uitgeverij: 2012, Uitgeverij Boom

In Het menselijk kapitaal bezien Erik Nijhof en Annette van den Berg de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers vanuit de behoefte van ondernemers aan betrouwbaar en bekwaam personeel dat zij aan hun bedrijf willen binden. In het belang van hun bedrijf op langere termijn investeerden ondernemers daarom in menselijk kapitaal als een essentiële factor in het productieproces.  

Titel: Het menselijk kapitaal. Sociaal ondernemersbeleid in Nederland
Auteur(s): Annette van den Berg en Erik Nijhof
isbn: 9789461058973
Prijs: € 37,00
Uitgeverij: 2012, Uitgeverij Boom 

Bij de boekpresentatie op 25 mei overhandigt Alexander Rinnooy Kan (voorzitter van de BINT-adviesraad) de eerste exemplaren van beide delen aan Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en Agnes Jongerius (voorzitter FNV).

Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste Eeuw

Het BINT-project beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over de inrichting van het Nederlandse ‘business system’: welk systeem is economisch het meest effectief en sociaal het meest verantwoord? BINT plaatst daarbij de recente ontwikkelingen in het perspectief van de lange twintigste eeuw. In de BINT-reeks verschenen eerder al delen over multinationals en over ondernemers in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bintproject.nl.