Twee masterscripties over circulair bouwen vallen beiden in de prijzen

Ida Mae de Waal wint scriptieprijzen
Ida Mae de Waal (midden) wint twee scriptieprijzen.

Ida Mae de Waal, promovendus aan de Universiteit Utrecht, heeft voor allebei haar masterscripties de eerste prijs gewonnen bij de IBR scriptieprijzen 2018/2019. Beide scripties gaan over onderzoek naar circulair bouwen.

IBR staat voor: het Instituut voor Bouwrecht, een instituut dat zowel het onderwijs in bouwrecht als de wetenschappelijke en praktische beoefening daarvan bevordert. Ida Mae de Waal behaalde op 12 december 2019 zowel de eerste prijs in de categorie Publiekrecht als in de categorie Privaatrecht.

Grondstoffen en materialen in een gebouw

De publiekrechtelijke scriptie is getiteld 'Het gebouwenpaspoort'. In een gebouwenpaspoort wordt weergegeven welke grondstoffen en materialen in een gebouw verwerkt zijn, waardoor de informatie over alle onderdelen van een gebouw inzichtelijk is. In de scriptie is onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om op nationaal niveau een gebouwenpaspoort verplicht te stellen en tevens naar de vormgeving van een potentiële nieuwe regeling. 

De privaatrechtelijke scriptie betreft een onderzoek naar het concept van een 'materialenkadaster'. Het idee van een materialenkadaster is afgeleid van een in de praktijk bestaand initiatief, te weten het materialenkadaster van Madaster. Dit materialenkadaster is een online bibliotheek waarin met betrekking tot een gebouw kan worden geregistreerd welke materialen en producten het bevat.

Juridische complicaties in circulair bedrijfsmodel

In de scriptie is onderzoek gedaan naar de potentie van het concept van een materialenkadaster als efficiënte oplossing voor de mogelijke juridische complicaties met betrekking tot natrekking, die kunnen ontstaan bij gebruik van het circulaire bedrijfsmodel van het product-dienstsysteem.

Ida Mae de Waal is momenteel werkzaam als promovendus bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de mogelijke harmonisatie tussen het Europese recht betreffende stoffen, producten  en afvalstoffen met het oog op de transitie naar een circulaire economie. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Chris Backes en prof. Marleen van Rijswick.