2 oktober 2018

Twee langlopende NRO onderzoeksprojecten gehonoreerd

De komende drie jaar gaan we aan de slag met:

  • “Computationeel denken en wiskundig denken: digitale geletterdheid in wiskundecurricula” (NRO langlopend praktijkgericht onderzoek)

  • “Burgerschapsvorming omtrent duurzaamheid in het bètaonderwijs” (NRO langlopend onderwijsonderzoek)

Computationeel denken en wiskundig denken

Hier is de onderzoeksvraag: Hoe kan een onderwijsleerstrategie, gericht op het gebruik van digitale hulpmiddelen, 16-17 jaar oude vwo-leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van computationele denkvaardigheden, verbonden met wiskundig denken in curricula voor zuivere en toegepaste wiskunde? Om die te onderzoeken worden binnen wiskunde A en wiskunde B in de tweede fase van vwo leeractiviteiten ontwikkeld gericht op computationeel en wiskundig denken met digitale hulpmiddelen. De UU is hoofdaanvrager, Paul Drijvers is projectleider, en de partners zijn RU (Nijmegen), SLO en een vijftal VO-scholen. Lees hier de samenvatting van het onderzoek

Burgerschapsvorming omtrent duurzaamheid in het bètaonderwijs

In dit consortium werken biologie en scheikunde docenten samen met onderzoekers van het FI aan het versterken van de handelingscompetentie wat betreft burgerschap over duurzaamheidsvraagstukken. Om verantwoorde beslissingen te nemen in dit soort socio-scientific issues (SSIs) zijn zowel wetenschappelijke kennis als persoonlijke en sociale normen en waarden van belang. Een belangrijk doel van het bètaonderwijs, en dus een uitdagende verantwoordelijkheid voor de bètadocent.

Een mogelijke methode om burgerschap te bevorderen is socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL) waarbij SSIs en onderzoekend leren worden geïntegreerd. Deze aanpak (SSIBL) is ontwikkeld in ons Europese PARRISE-project en zal nu in nauwe samenwerking met docenten middels Lesson Study in de klassenpraktijk worden gebracht. Zowel de competenties van de leerlingen als de docenten zullen uitvoerig onderzocht worden. Uiteindelijk leidt dit project tot een collectie van handelingspraktijken, lesmateriaal, lesvoorbeelden, meetinstrumenten en kennis die burgerschapsvorming in de bètales stimuleren. Michiel van Harskamp zal als promovendus het onderzoek gaan uitvoeren begeleid door Wouter van Joolingen en Christine Knippels (projectleider). Lees hier de samenvatting van het onderzoek