9 februari 2017

Twee internationale subsidies voor informaticus Marco Spruit

Marco Spruit (Informatica) ontvangt subsidie voor twee internationale samenwerkingsprojecten die dit voorjaar van start gaan. In het project OPTICA zal Spruit zijn STRIP Assistent gaan introduceren in de dagelijkse praktijk, om zo artsen en apothekers te helpen bij het beoordelen en voorschrijven van combinaties van medicijnen. Het project SMESEC draait om het ontwikkelen van een cybersecurity-toolkit voor het mkb.

dr. Marco Spruit
Marco Spruit

OPTICA

De Zwitserse nationale onderzoeksstichting SNF heeft een subsidie van 475.000 euro toegekend aan het project OPTICA. Het project richt zich op patiënten met twee of meer chronische ziektes, die combinaties van medicijnen gebruiken waarvan de veiligheid niet altijd simpel te beoordelen is. Het begrijpen van interacties tussen medicijnen op basis van een lijst van diagnoses en medicijnen is lastig en tijdrovend voor huisartsen. Pilotgegevens toonden al aan dat het effectief is om dit soort processen met software te ondersteunen.

Spruits rol is het ontwerpen en realiseren van de STRIP Assistent in Zwitserse huisartsenpraktijken. De assistent helpt huisartsen en apothekers de voorgeschreven combinatie van medicijnen te herbeoordelen als patiënten vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken. Het project borduurt voort op een lopend project in samenwerking met het UMC Utrecht, waarin de STRIP Assistent wordt gebruikt in een trial met 2000 ouderen. “Met die data gaan we een AI-versie maken die in 2020 in de dagelijkse praktijk bruikbaar moet zijn”, vertelt Spruit.

SMESEC

Ondanks stijgende bezorgdheid over informatiebeveiligingsrisico’s is het kennisniveau van het mkb op dit gebied nog relatief laag. In het Horizon2020-project SMESEC gaat een consortium werken aan een kostenefficiënte cybersecurity-toolkit om het mkb te ondersteunen bij het inperken van risico's op het gebied van informatiebeveiliging. Het project omvat case studies op het gebied van e-voting, smart grids, industrial Internet of Things en smart cities. Het consortium bestaat uit twaalf partners uit zeven landen, waaronder grote bedrijven, mkb’s, onderzoeksinstellingen en de Universiteit Utrecht als enige universiteit.

“Mijn modellen zijn de theoretische basis van de aanvraag”, vertelt Spruit. “Het voelt als een enorme waardering dat mijn onderzoek als state of the art wordt erkend.” De procesmodellen van Spruit worden gebruikt om quick scans te ontwikkelen voor organisaties die aan bepaalde ISO-standaarden willen voldoen. “Het gaat daarbij niet alleen om de software, maar ook om de menselijke aspecten: training, organisatiestructuur, processen, dat soort zaken.” Door de processen af te stemmen op organisatiekarakteristieken, is het mogelijk om relatief snel en simpel te kunnen zien op welke aspecten een organisatie nog werk te doen heeft alvorens aan ISO-standaarden te kunnen voldoen.