Tuinieren

Wat kan ik doen?

De meeste tuinen kunnen tegenwoordig worden beschreven als groene woestijnen; hoewel ze esthetisch mooi zijn, is er zeer weinig leven en diversiteit. De gazonnen van kortgemaaid gras die tegenwoordig populair zijn, doken voor het eerst op in het 17de-eeuwse Engeland als een manier om rijkdom en status te laten zien. Alleen extreem rijke landeigenaren konden zich de mankracht veroorloven om zulke gazonnen te onderhouden, en de groene tapijten riepen “Kijk eens hoeveel land ik heb, ik hoef niet eens iets te verbouwen op dit stuk!” Gazonnen staan op veel manieren symbool voor verloren kansen, waarvan de meesten het resultaat zijn van wat wij zien als een ‘mooie’ tuin. Maar het is toch zeker aangenamer om uit je raam te kijken en een gezond ecosysteem met spelende dieren uit de omgeving te zien dan doodgewoon gras? Hoe kunnen we dan deze groene woestijnen veranderen in groene oases die de plaatselijke biodiversiteit ondersteunen?

Laat je tuin een beetje verwilderen!

Kortgetrimde tuinen slaan de plank volledig mis in het afbeelden van de diversiteit en wanorde van natuurlijke ecosystemen. Naast het gebrek aan plantendiversiteit bieden gazonnen ook geen bescherming aan plaatselijke diertjes. Waarom laat je een deel van je tuin niet ‘verwilderen’ door daar niet langer te maaien! Je kunt ook verschillende soorten gras, bloemen en struiken zaaien in je wilde stuk tuin om dieren uit de omgeving aan te trekken. Verder kan het toevoegen van stapels stenen of afgesneden boomtakken een knusse schuilplaats bieden voor insecten, die op hun beurt andere soorten naar je tuin kunnen lokken! Vergeet bij het onkruid wieden niet dat ‘onkruid’ gewoon een plant is die wij niet mooi vinden, maar die wel kan helpen om je grond te verzorgen en biodiversiteit te promoten!

Gebruik plantensoorten uit de omgeving

Hoewel alle planten kunnen bijdragen aan het ondersteunen van biodiversiteit in je tuin, kunnen sommigen dat beter dan anderen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de planten en dieren die bij jouw omgeving horen eraan zijn gewend om met elkaar om te gaan en samen te gedijen in unieke relaties (dit geld vooral voor bestuivende soorten zoals onze goede vrienden de bijen). Voor inheemse soorten kiezen verlicht ook jouw last als tuinier, aangezien de planten minder water, verzorging en chemicaliën nodig hebben dan exotische soorten die zich mogelijk minder thuis voelen in ons klimaat en onze grond.

Vermijd het gebruik van chemicaliën

Hoewel we zijn gaan geloven dat landbouwchemicaliën zeer geavanceerd en specifiek zijn in hun functies, is dit helaas niet zo en zijn de meeste daarvan simpelweg gif. We riskeren meer planten en dieren dan alleen het doelwit als we zulke chemicaliën gebruiken. Dit geldt ook voor organische chemicaliën die alleen maar uit andere bronnen komen dan synthetische chemicaliën, maar zich nog steeds hetzelfde gedragen. De beste manier om je tuin bestendig te maken tegen overwoekering door één soort organisme is diversiteit! Je kunt hier ook specifieke planten voor gebruiken, zoals goudsbloemen, die waarschijnlijk de hoogst aangeschreven afweer tegen insecten zijn!

Heb je geen tuin?

Als je een balkon hebt, kun je bloemenboxen van soorten uit de omgeving en populaire bestuivende soorten plaatsen, en onderdak bieden aan potentiële bezoekers met een insectenhotel (makkelijk om te maken maar ook veel online te vinden). Of waarom ga je niet wat guerrillatuinieren met de kennis hierboven? Guerrillatuinieren wordt steeds populairder, en bestaat uit het zaaien van plaatselijke zaden of het planten van inheemse struiken en bomen in je omgeving om biodiversiteit te ondersteunen! Een andere optie is om bestrating om te vormen tot groen. Op de website van de gemeente Utrecht vind je meer informatie over hoe je kunt starten en hoe je financiering kunt regelen.