Transculturele utopische verbeelding en de toekomst

Mahatma Gandhi Arrives in the U.K. (1931) | British Pathé. Bron: YouTube

Dr. Barnita Bagchi (Moderne en hedendaagse literatuur) bespreekt haar British Academy Visiting Fellowship aan The Ruskin Museum of the Near Future

Ik betoog dat de bezoeken van Tagore en Gandhi aan Engeland in 1930 en 1931 Indo-Britse verwikkelingen in utopische verbeeldingen en experimenten manifesteren. 

Indo-British utopian entanglements

De Indo-Britse utopische verbanden die ik heb bestudeerd, bemoeilijken binaire tegenstellingen tussen stad en platteland industrie en handwerk, 'West' en 'Oost en Groot-Brittannië en India. Het esthetische en het ethische zijn voortdurend verstrikt in visies op sociale toekomsten waarin samenwerking, solidariteit en gemeenschap met elkaar verweven zijn. 

Lees meer in het Engels