22 februari 2017

Ton van den Brink in de Volkskrant: populisten gruwen van de fundamentele waarden van de EU

Geen enkele hervorming van de EU zal voor populisten ooit genoeg zijn, betoogt Ton van den Brink in de Volkskrant. Het gaat hen om de fundamenten, de basiswaarden waarop de EU is gebouwd: open grenzen; geen eenvormige volkswil maar een pluralistische samenleving; en ingeperkte en gecontroleerde overheidsmacht in plaats van volksautonomie. 

Het echte politieke antwoord begint dus met de vraag waarom die fundamenten cruciaal zijn. Zien we die vraag niet onder ogen, dan blijft niet alleen de EU zelf, maar ook de nationale pro-Europa politiek met 1-0 achter staan.

Lees het volledige artikel bij de Volkskrant: Fundamentele waarden, daar draait het om in EU

Telefoon: 030 253 6728
Universitair hoofddocent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht

Lees meer in:

Dossier Verkiezingen in roerige tijden

Dossier Crisis in Europa