20 september 2015

Toetsen met meerkeuzevragen: een vak apart dat te leren is

Het gebruik van de meerkeuzetoets zal de komende jaren aan populariteit winnen. Dit komt doordat software het mogelijk maakt om vragenbanken op te bouwen, toetsen vanuit die banken samen te stellen en in een beveiligde digitale leerzaal af te nemen. Aan de andere kant: echt populair zijn meerkeuzetoetsen niet. Het is namelijk erg moeilijk om zinnige en aardige vragen te maken die de leerinspanningen van studenten rechtdoen en er echt toe doen.

Docenten zijn onzeker

Docenten voelen zich vaak niet zo zeker over de kwaliteit van hun meerkeuzetoets. Het is dan ook een vak apart. Maar wel een vak dat goed te leren is als je enige kennis van zaken hebt, en beschikt over de techniek, vaardigheid en creativiteit.

Stapsgewijze begeleiding door het toetsproces

Binnen de faculteit Sociale Wetenschappen is het project MC-Plus uitgevoerd. Docenten zijn stapsgewijs begeleid bij het maken van meerkeuzetoetsen: het hele toetsproces is met de deelnemers doorlopen. Als eerste is geïnventariseerd welke vragen docenten hebben en op welke fase van het toetsproces deze betrekking hebben. Dit leverde vragen op als: Uit hoeveel vragen moet mijn toets bestaan? En als ik alleen maar 3-keuzevragen opneem, hoeveel dan? Hoe maak ik vragen van een hoger niveau? Zijn er simpele technieken om veel vragen te maken? Wat doe ik met vragen die studenten allemaal goed of juist fout hebben: eruit gooien? De toets is slecht gemaakt: moet ik nu wel of niet de zak-slaaggrens verlagen en hoe doe ik dat beredeneerd?

Praktische hand-outs

Op basis van alle vragen zijn tien hand-outs geschreven: praktische, korte instructieve teksten waarin een specifieke vraag/situatie wordt beschreven. Wat in de hand-outs staat is niet nieuw: je vindt de informatie na wat zoekwerk ook in handboeken. Het voordeel is dat de hand-outs veel informatie kort en bondig bij elkaar brengen, waarbij veel aandacht is geweest voor begrijpelijke teksten zonder (onderwijskundig) jargon. 
Op de TAUU website (community voor en door docenten van de Universiteit Utrecht) kunnen alle hand-outs worden gedownload.

EMP

MC-Plus is een zogenaamd EMP-project. De Educatieve Middelen Pool (EMP), ingesteld door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, stimuleert initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs.

Meer informatie

Jaap Milius (J.J.Milius@uu.nl - 06 29433207) - adviseur en trainer, Onderwijsadvies & Training