20 augustus 2018

Toeristische attracties met dieren minder onschuldig dan ze lijken

Kinderboerderij © iStockphoto.com
Kinderboerderij © iStockphoto.com

Op 4 augustus 2018 verscheen in De Morgen een artikel over dieren(on)welzijn bij toeristische attracties met dieren. Dergelijke attracties zijn populair, maar vaak ook minder onschuldig dan ze lijken. Zo worden olifanten regelmatig verwond om ze bij olifantenritten in het gareel te houden en hebben dieren op een kinderboerderij onvoldoende ruimte om zich terug te trekken. Dr. Frans Stafleu (Filosofie) legt uit dat je vanuit het ethisch denken niet kan ontkennen dat er bij dergelijke attracties sprake is van een zeker superioriteitsgedreven handelen, ook aan de kant van de toerist.

Olifantenrit © iStockphoto.com
Olifantenrit © iStockphoto.com

sta jij achter 'wilde dieren in gevangenschap'?

Los van het voldoen aan alle voorwaarden voor dierenwelzijn, los van gecontroleerde claims over conservatie van, en kweekprogramma's met bedreigde of uitgestorven diersoorten kun je jezelf afvragen of 'wilde dieren in gevangenschap' een concept is waar je achter staat, een vraag die steeds meer gesteld wordt door dierenfilosofen en bio-ethici.

Dr. Frans Stafleu
Dr. Frans Stafleu

relatie mens en dier

Stafleu beschrijft hoe verschillende waarden een rol spelen in de verschillende mens-dierrelaties - van hobbydier tot gezelschapsdier tot nutsdier - en dat die waarden, naast cultureel bepaald, ook afhankelijk zijn van de context waarin mens en dier elkaar treffen. Kortom: wanneer we een aapje in het wild zien zullen we het anders benaderen dan wanneer we een aapje in gevangenschap zien - omdat onze relatie met het dier dan anders is en onze normen voor die relatie anders zijn. Het is om die reden dat dierenliefhebbers vaak hun eigen morele kompas stuurs maken en interageren met wilde dieren, ook al weten ze ergens ook wel dat dit eigenlijk niet in het voordeel van het dier is.