Toegenomen rol van vaders in de zorg voor hun kinderen is blijvend

Studie naar genderongelijkheid tijdens coronapandemie

Veel internationaal onderzoek laat zien dat tijdens de eerste maanden van de coronapandemie vrouwen meer benadeeld werden dan mannen op het terrein van betaald werk, de verdeling van zorgtaken, en welzijn. Maar de pandemie hield langer dan een paar maanden aan. Wat is het effect van twee jaar pandemie op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in werk, zorg en welzijn? In hun artikel Gender inequality in work location, childcare and work-life balance: Phase-specific differences throughout the COVID-19 pandemic in het toonaangevende tijdschrift PlosOne geven onderzoekers van de Universiteit Utrecht antwoord op deze vraag.

Sinds april 2020 volgden de Utrechtse onderzoekers een representatieve groep ouders op het gebied van onder meer hun werk, hun zorgtaken en hun welbevinden gedurende de pandemie. Uit hun eerdere bevindingen bleek dat Nederland in eerste instantie een relatief uitzonderlijke positie innam. Vergeleken met andere landen deden Nederlandse vaders namelijk meer in het huishouden én zorgden zij meer voor de kinderen dan voorheen. De vraag is evenwel: houden deze veranderingen stand? Mara Yerkes, hoogleraar Comparative Social Policy in relation to Social Inequalities en een van de auteurs van het artikel: “Onze nieuwste studie laat zien dat de pandemie niet tot een algehele verslechtering of verbetering van genderverschillen leidde. We zien wel dat er fase-specifieke verschillen waren, vooral in werklocatie en de wijze waarop ouders de zorg voor kinderen deelden.” 

Rol vaders in zorg kinderen

Een van de conclusies van de onderzoekers betreft de toegenomen rol van vaders in de zorg voor hun kinderen. Yerkes: “Die is blijvend. Vergeleken met moeders zijn vaders aan het begin van de pandemie relatief meer gaan zorgen. Tegen het eind van de pandemie, in april 2022, zorgt een deel van de vaders nog steeds meer voor de kinderen dan voor de pandemie.”

Moeders hebben meer moeite dan vaders om werk en zorg te combineren.

Meer moeite moeders

Ook schrijven de onderzoekers in PlosOne dat vrouwen en mannen het over het algemeen even makkelijk vonden om gedurende de pandemie werk en zorg te combineren. “Maar kijken we specifieker, namelijk naar ouders, dan zien we dat moeders meer moeite hadden dan vaders om werk en zorg te combineren. Dit verschil zien we vooral aan het begin van de eerste en tweede lockdown, en aan het eind van de pandemie.” Ook bleek de kans dat mannen aan het begin van elke lockdown volledig thuiswerkten kleiner dan voor vrouwen.