Toegangsbeleid Universiteitsbibliotheek Utrecht in tentamenperioden gecontinueerd

Studieplekken voorbehouden aan studenten & medewerkers van de Universiteit Utrecht

Tijdens de afgelopen twee tentamenperioden waren de studieplekken in de locaties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, bij wijze van proef, voorbehouden aan studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. De reden voor de proef was dat er tijdens tentamenperioden een groot capaciteitstekort is en uit onderzoek bleek dat 40% van de studieplekken werd gebruikt door mensen zonder binding met de Universiteit Utrecht. Verschillende andere Nederlandse universiteitsbibliotheken hanteren al langer een toegangsbeleid tijdens tentamenperioden.

Uit de evaluatie van de proefperioden in Utrecht komt naar voren dat het gevoerde beleid heeft geleid tot de gewenste resultaten. Er was in de proefperioden voldoende studieplek-capaciteit voor studenten aan de Universiteit Utrecht. Het College van Bestuur heeft de universiteitsbibliotheek daarom gevraagd het toegangsbeleid ook in komende tentamenperioden te hanteren met ingang van de eerstvolgende tentamenperiode (18 maart – 11 april). Het College van Bestuur bespreekt de uitkomsten uit de evaluatie op een later moment uitgebreid met partijen binnen de universiteit waarna zij verwacht dit besluit officieel te bekrachtigen.

Bibliotheekdiensten voor alle bezoekers beschikbaar

Buiten tentamenperioden blijven de studieplekken voor alle bezoekers beschikbaar. In de vier tentamenperioden zijn studieplekken in de bibliotheek voorbehouden aan studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. De overige bibliotheekdiensten blijven ook in tentamenperioden beschikbaar voor alle bezoekers. Net als in de proefperioden blijven de servicebalies in beide bibliotheeklocaties voor iedereen toegankelijk. Bezoekers die de collectie willen raadplegen kunnen hier bijvoorbeeld terecht. Wij adviseren boeken en andere materialen 24 uur van tevoren aan te vragen zodat deze voor u klaar kunnen worden gezet.