3 april 2018

Tine De Moor in VPRO Tegenlicht over burgercollectieven

VPRO Tegenlicht: Ons gemeengoed. Aflevering van 1 april 2018
VPRO Tegenlicht: Ons gemeengoed. Aflevering van 1 april 2018

Waarom sta je als groep sterker dan alleen? En hoe kunnen burgers door samen te werken en krachten te bundelen beter het hoofd bieden aan de problemen van onze tijd? VPRO Tegenlicht maakte een aflevering over burgercollectieven. Prof. dr. Tine De Moor (Economische en sociale geschiedenis) doet al twintig jaar onderzoek naar burgercollectieven en speelde een grote rol in de uitzending.

De Moor zoekt naar voorbeelden uit heden en verleden om te onderzoeken welke lessen we kunnen leren over deze nieuwe vormen van samenwerking. Solidariteit is volgens De Moor de belangrijkste onderliggende boodschap van de nieuwe burgerbewegingen.

Het zijn eigenlijk een soort kleine leerscholen geworden van het opnieuw ervaren wat solidariteit tussen burgers precies betekent. Wat het betekent om als individu te denken in functie van het collectief? Dat kan een kleine energiecoöperatie zijn of een zorgcoöperatie ter grootte van een dorp, maar het is telkens de relatie tot een ander die je opnieuw gaat doordenken.
Prof. dr. Tine De Moor. Foto: Ed van Rijswijk

Tine De Moor

Tine De Moor is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.