Tina Vermonden benoemd tot hoogleraar Biomaterials for drug delivery and regenerative medicine

Tina Vermonden

Per 15 september is Tina Vermonden benoemd tot hoogleraar Biomaterials for drug delivery and regenerative medicine bij het departement Farmaceutische Wetenschappen aan de Faculteit Bètawetenschappen. Het wetenschapsveld van biomaterialen is een multidisciplinair onderzoeksgebied, dat elementen van geneeskunde, biologie, chemie en materiaalkunde omvat. Vermonden richt zich vooral op de ontwikkeling van polymere materialen die geschikt zijn als basis voor drug delivery of als scaffolds voor de regeneratieve geneeskunde.

‘Advanced therapies’

Binnen de geneesmiddelenontwikkeling nemen de ‘advanced therapies’, waaronder onder andere celtherapieën en regeneratieve geneeskunde, een steeds prominentere plaats in. De ontwikkeling van geschikte biomaterialen, die de cellen ondersteunen en aanzetten tot differentiatie, is een essentieel onderdeel hiervan. De leerstoel Biomaterials for drug delivery and regenerative medicine is dan ook een belangrijke aanvulling binnen Regenerative Medicine Utrecht (RMU) en het programma Science for Life.

Unieke combinatie van expertises

Met haar kennis op het gebied van polymeerchemie, drug delivery, farmaceutische technologie en regeneratieve geneeskunde heeft Vermonden een unieke combinatie van expertises. “In mijn hoogleraarschap wil ik een brug vormen tussen drug delivery en regenerative medicine”, zegt Tina Vermonden. “Biomaterialen zijn essentieel voor zowel drug delivery als regenerative medicine, maar de twee verschillende gebieden komen nog niet vanzelfsprekend bij elkaar.”

Privilege

Naast haar onderzoek is Vermonden een gewaardeerd docent en coördinator van het honoursprogramma van de master farmacie, dat ze zelf heeft opgezet. Dit honoursprogramma wil ze ook gaan inzetten om het bachelor- en masteronderwijs beter op elkaar te laten aansluiten en hiermee bij te dragen aan het nieuwe curriculum van de opleiding.

“Ik vind het een privilege om het honoursprogramma te mogen verzorgen. De honours-studenten vormen een groep zeer gemotiveerde studenten die ambitie tonen en goed weten waarin ze zich willen ontwikkelen”, zegt Vermonden. “Ik ben zelf geen apotheker, dus leer zelf ook veel van deze toekomstige apothekers. Dat maak het voor mij ook interessant.”