Tim Baarslag en Liesbeth van de Grift toegetreden tot De Jonge Akademie

Tim Baarslag (Informatica) en Liesbeth van de Grift (Geschiedenis van de Internationale betrekkingen) zijn toegetreden tot De Jonge Akademie, een zelfstandig KNAW-platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. Om voor het lidmaatschap van De Jonge Akademie in aanmerking te komen, moet een jonge onderzoeker zich nadrukkelijk wetenschappelijk hebben onderscheiden. Daarnaast is een brede belangstelling voor wetenschap, voor de rol van wetenschap in de samenleving en voor wetenschapsbeleid van essentieel belang.

Liesbeth van de Grift

Dr. Liesbeth van de Grift. Foto: Ed van Rijswijk

Liesbeth van de Grift is universitair hoofddocent Geschiedenis van Internationale Betrekkingen. Van de Grift doet onderzoek naar de organisatie van politieke inspraak in de twintigste eeuw, en naar de veranderingen in onderliggende opvattingen over democratische legitimiteit. Van de Grift ontving vorig jaar een Vidi-subsidie voor onderzoek naar de rol van consumentenorganisaties in Europa. In haar onderzoek richt ze zich op de rol van belangenorganisaties en georganiseerde burgers in de Europese integratiegeschiedenis. Ze vindt dat er in het voortgezet onderwijs meer aandacht moet komen voor de Europese Unie. Daarnaast is Van de Grift momenteel al vice-voorzitter van de Utrecht Young Academy. Als lid van De Jonge Akademie wil ze bijdragen aan discussies over de rol van universiteiten in een samenleving die polariseert.

Tim Baarslag

Tim Baarslag
Dr. Tim Baarslag.

Informaticus Tim Baarslag is Artificial Intelligence wetenschapper en onderzoekt hoe computers met elkaar kunnen onderhandelen, zodat ze beter kunnen samenwerken. Hij is verbonden aan onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en aan de Universiteit Utrecht. Baarslag is eerder dit jaar geselecteerd voor de Talentspecial van het Financieel Dagblad. Daarin presenteert het FD vijftig veelbelovende, jonge, ondernemende talenten die niet ouder zijn dan 35 jaar.

Baarslag pleit ervoor mensen te wijzen op zowel de positieve als de negatieve effecten van nieuwe technologieën. Zo kan bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie onze controle over privégegevens afnemen. Dat wil Tim Baarslag tegengaan door te onderzoeken hoe we via computers zeggenschap kunnen krijgen over het gebruik van onze data. Als lid van De Jonge Akademie wil hij pleiten voor een open wetenschap, met oog voor maatschappelijk draagvlak voor de praktische oplossingen en uitdagingen van nieuwe technologieën.

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie heeft vijftig leden, die elk voor vijf jaar benoemd worden. Ieder jaar worden tien nieuwe leden benoemd, die op dat moment minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. De Jonge Akademie bestaat uit topwetenschappers uit alle wetenschappelijke disciplines die werkzaam zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut. De onderzoekers richten zich binnen de Akademie op één of meer thema’s: interdisciplinariteit binnen de wetenschap, wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij en internationalisering.