23 juni 2016

'Tijd om bedrijven te verplichten mensenrechten te respecteren'

Het is tijd voor een wettelijke plicht voor bedrijven om mensenrechten in hun onderneming en productieketen te respecteren. Dit stellen hoogleraar Cees van Dam en onderzoeker Heleen Tiemersma, beiden van de Erasmus Universiteit, in het Nederlands Dagblad van 21 juni 2016.

Onderzoek Universiteit Utrecht

Hierbij verwijzen zij naar het onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Utrecht onder leiding van dr. Liesbeth Enneking naar de zorgplichten van Nederlandse bedrijven op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hieruit blijkt dat Nederland niet voorop loopt op het gebied van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak.

Ook in het belang van bedrijven

Volgens Van Dam en Tiemersma is een verplichting om mensenrechten te respecteren niet alleen in het belang van de mensen die het werk uitvoeren en hun omwonenden, maar ook in dat van de bedrijven zelf. Zij weten beter waar ze aan toe zijn. Bovendien gelden er dan gelijke regels voor bedrijven op de Nederlandse markt.

De auteurs noemen de IMVO-convenanten voor 13 industriesectoren waarover minister Ploumen onderhandelt een stap in de goede richting. Maar ze verwachten dat vooral koplopers de convenanten ondertekenen. Daarom pleiten Van Dam en Tiemersma voor een wettelijke verplichting, die zal bijdragen 'aan een wereld waarin iedereen in staat is op een menswaardige manier te leven en te werken'.

Lees het artikel Stel ‘schone’ producten verplicht op ND.nl (na inlog) of download het artikel als pdf.