22 mei 2019

EU honoreert onderzoeks- en opleidingsproject PALAMUSTO

Tien Europese promotieplaatsen kunst- geschiedenis gehonoreerd

Dankzij een bijdrage van de Europese Unie kunnen vijf Europese universiteiten een nieuwe generatie onderzoekers op het gebied van de residentie architectuur, hofcultuur en het wetenschappelijk beheer van paleismusea opleiden.

Paleis Het Loo in Apeldoorn. Foto: Koen Ottenheym
Paleis Het Loo in Apeldoorn. Foto: Koen Ottenheym

In het onderzoeks-en opleidingsprogramma PALAMUSTO- Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow komen tien promotieplaatsen beschikbaar. De toekomstige promovendi gaan onderzoek doen naar verschillende deelaspecten van de vroegmoderne residentie architectuur, zoals de bijhorende inrichting. Verder gaat het onderzoek in op vragen omtrent de ontwikkeling van bijvoorbeeld ceremoniële routes en de (formele en informele) functies van diverse vertrekken.

Dit is een geweldige kans voor jonge Nederlandse kunsthistorici om zich binnen een brede Europese onderzoeksomgeving te specialiseren in historische residentie architectuur. Het is ook bedoeld als voorbereiding op een loopbaan binnen de wetenschappelijke staf van een van de vele grote organisaties die dit soort openbare paleis-musea beheren en voor het grote publiek openstellen.
Prof. dr. Koen Ottenheym

Europese samenwerking

PALAMUSTO is een samenwerkingsproject van vijf universiteiten uit verschillende landen (Duitsland, België, Polen, Portugal en Nederland) en valt binnen het H2020 programma MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS- Innovative Training Networks. Er zijn ook enkele buitenuniversitaire partners betrokken, zoals instellingen op het gebied van monumentenzorg en paleismusea.

Prof. dr. Koen Ottenheym
Prof. dr. Koen Ottenheym

Universiteit Utrecht

Het onderzoeksproject is een gezamenlijk initiatief van prof. dr. Koen Ottenheym (UU) en prof. dr. Krista De Jonge (KU Leuven). De KU Leuven is penvoerder en Otttenheym treedt op als 'chair of the Executive Committee'. Hij heeft tevens de supervisie over het opleidingsprogramma. Binnen het project zijn er twee Nederlandse promotieplaatsen voorzien, waarbij Ottenheym en dr. Eloy Koldeweij (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) als promotoren zullen fungeren. Het project start dit najaar en loopt tot eind 2023. De promovendi zullen dit najaar via een internationale selectie worden geworven.