31 mei 2013

Themanummer ‘International Journal of Multilingualism’ over luistertaal

International Journal of Multilingualism
 

Onder redactie van dr. Jan ten Thije (Utrecht) en prof. dr. Jochen Rehbein (Ankara) is een themanummer van het International Journal of Multilingualism verschenen over luistertaal. Luistertaal is een vorm van communicatie waarbij de spreker een andere taal spreekt dan de toehoorder, maar beiden elkaar toch goed kunnen verstaan.

Het themanummer besteedt wetenschappelijke aandacht aan het gebruik luistertaal in diverse settings (werkvloer, leger, websites) en diverse contactsituaties (Tsjechisch/ Slowaaks, Frans/Duits/Italiaans, Ests/Russisch en Scandinavische talen). Als luistertaal zo effectief is, waarom wordt het dan zo weinig gebruikt? In een van de artikelen, geschreven door Kurt Braunmüller, worden de volgende mogelijke oorzaken genoemd:

  • Onbekendheid met deze mogelijkheid
  • Dominantie van Engels als lingua franca
  • Gebrek aan flexibiliteit van gespreksdeelnemers in mondelinge communicatie
  • Minder gebruik van dialect als gevolg van algemeen gebruik van standaardtaal
  • Luiheid om zich aan te passen aan andere taalvariëteiten als gevolg van de dominantie van schrijftaal

  Lees het themanummer (toegang binnen het netwerk van de Universiteit Utrecht).