The International Conference on Multilevel Analysis

SAVE THE DATE and Call for Abstracts

De 14e Internationale Multilevel Conferentie wordt gehouden van 12 tot en met 13 maart 2024.

De conferentie gaat over alle aspecten van statistische multilevelanalyse: innovatieve toepassingen, theorie, software en methodologie. De conferentie zal een informeel karakter hebben, met veel ruimte voor discussie. De conferentie wordt gehouden in het centrum van Utrecht, op een kwartier lopen of vijf minuten met de bus vanaf het Centraal Station.
Keynote sprekers zijn onder meer dr. Mirjam Moerbeek over berekeningen van de steekproefomvang en professor Dan McNeish over metingen in intensieve longitudinale data. Een eerste pre-conferentieworkshop over het extraheren van gepersonaliseerde latente dynamiek met behulp van HMM's op meerdere niveaus wordt gegeven door dr. Emmeke Aarts en een tweede pre-conferentieworkshop over selectie van variabelen worden gegeven door Dr. Andrew Johnson

Abstract submissie

Deadlines voor het indienen van een abstract: Indien u vóór 1 februari (2024) indient, ontvangt u op 6 februari bericht of uw abstract is geaccepteerd.
Deze editie van de conferentie biedt onderzoekers die met empirische gegevens werken ook de mogelijkheid om posters in te dienen met vragen over hun analyses of het steekproefontwerp. Tijdens de conferentie krijgt u de mogelijkheid om feedback te krijgen op uw (lopende) onderzoek.

Prijs voor jonge onderzoekers

Van vier promovendi worden de abstracts geselecteerd en deze promovendi worden uitgenodigd om hun werk te presenteren op een speciaal symposium. De beste presentatie wordt tijdens de slotceremonie beloond met de 'Best PhD Multilevel Presentation Award' en de congreskosten worden vergoed.

Pre-conferentie workshops

Er zullen twee pre-conferentieworkshop(s) zijn op 11 maart. Eén daarvan is een workshop over het extraheren van gepersonaliseerde latente dynamiek met behulp van HMM's op meerdere niveaus, gegeven door dr. Emmeke Aarts. Een praktijkgerichte workshop over selectie van variabelen voor multilevel modellen met behulp van het R-pakket projpred zal worden gegeven door Dr. Andrew Johnson. Andrew zal de motivaties achter en de voordelen van deze manier van variabele selectie introduceren, met de nadruk op praktische toepassing en problemen uit de echte wereld. Andrew is postdoc bij de groep van Aki Vehtari aan de Aalto Universiteit (Helsinki), de belangrijkste ontwikkelaars en beheerders van het projpred-pakket. Andrew maakt ook deel uit van het ontwikkelingsteam van Stan, het steeds populairder wordende programma voor Bayesiaanse analyse.

De conferentiewebsite met meer informatie over het indienen van abstracts is te vinden op http://multilevel.fss.uu.nl/

Meer informatie
Multilevel website