The first female university student: Anna Maria van Schurman (1636)

Pieta van Beek

Veel Nederlanders denken nog steeds dat Aletta Jacobs de eerste studente in 1872 was. Maar in 1636 kreeg Anna Maria van Schurman al toestemming om aan de Utrechtse Universiteit colleges te volgen in de letteren, geneeskunde en theologie.

Anna Maria van Schurman is de eerste studente, niet alleen in Nederland maar zelfs in heel Europa. Van Schurman was in haar tijd een internationale beroemdheid en stond in het middelpunt van een Europees netwerk, ook van geleerde vrouwen. Duizenden grootheden vonden hun weg naar haar huis achter de Dom in Utrecht, waaronder koningin Christina van Zweden, Descartes en Jean de Labadie om haar uitzonderlijke talenten in wetenschap en kunst te bewonderen en op de proef te stellen. Veertien talen beheerste zij, waaronder ook het Ethiopisch en Arabisch. Haar geschriften (waaronder een verhandeling over het recht van de vrouw op studie) zijn nog steeds in talloze bibliotheken in Europa en daarbuiten te vinden.

Dr. Pieta van Beek, Van Schurman-onderzoeker, schreef na drie studies een boek dat nu in het Engels in print en digitaal verschijnt: The first female university student: Anna Maria van Schurman (1636) (Utrecht, Igitur). In het boek schetst ze op grond van uitgebreid bronnenonderzoek een beeld van het leven van Van Schurman, haar plek in de wetenschappelijke wereld van de 17de eeuw, haar rol in de Republiek der Letteren en de inhoud en invloed van haar publicaties in Nederland en Europa.

Boekpresentatie

De presentatie vindt plaats op zaterdag 18 september, 12.00 in het Academiegebouw, Domplein, tijdens een cultureel programma ter gelegenheid van de gieting van de Anna Maria van Schurmanklok. De bronzen klok is een geschenk aan de Universiteit Utrecht ter ere van haar 375-jarig bestaan in 2011 en zal voortaan bij elke promotie geluid zal worden. Zie ook www.klokkenluiders.nl.

Dr. Pieta van Beek en prof. dr. Rosi Braidotti verzorgen een lezing over de vrouw naar wie de klok genoemd wordt: Anna Maria van Schurman. Tevens zal Pieta van Beek het boek 'The first female university student: Anna Maria van Schurman (1636)' aanbieden aan de Anna Maria-biografe Dieuwke Winsemius.

Titel: The first female university student: Anna Maria van Schurman (1636)
Auteur(s):  Pieta van Beek
Uitgeverij:   Utrecht, Igitur

Boekpresentatie

datum: 18 september 2010
tijd: 12.00-13.00 uur
plaats: Academiegebouw, Domplein