15 oktober 2012

The Cambridge Companion to Shakespeare and Contemporary Dramatists

Met de toenemende populariteit van Shakespeare is ook de belangstelling voor het werk van zijn tijdgenoten gegroeid. Deze bundel, onder redactie van prof. dr. Ton Hoenselaars, bevat hoofdstukken over bekende en minder bekende toneelschrijvers, waaronder  Thomas Kyd, Christopher Marlowe, Ben Jonson, John Webster, Thomas Middleton en John Ford.

Speciale aandacht gaat uit naar hun persoonlijke en professionele relaties, rivaliteiten en samenwerkingen. Het boek weerlegt de wijdverbreide misvatting dat Shakespeare als schrijver in afzondering werkte.

Prof. dr. Ton Hoenselaars is hoogleraar Vroegmoderne Engelse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Als Shakespeare-expert is hij tevens voorzitter van de European Shakespeare Research Association en het Nederlands-Vlaamse Shakespeare-genootschap, en hij is de Sam Wanamaker Fellow 2012 bij Shakespeare’s Globe in Londen.