12 november 2018

Tessa van Charldorp over ziekenhuiscommunicatie in de ochtendshow van het AD

© iStockphoto.com

Op 8 november 2018 was dr. Tessa van Charldorp (Language and communication) te gast bij het Algemeen Dagblad in het programma De Ochtend Show to go om te praten over ziekenhuiscommunicatie.

Dr. Tessa van Charldorp
Dr. Tessa van Charldorp

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad is gebleken dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en het ZorgSaam Ziekenhuis (Terneuzen) zich tot de beste ziekenhuizen van Nederland mogen rekenen. Volgens Van Charldorp heeft dit onder andere te maken met het communicatiebeleid van de ziekenhuizen. Goede communicatie tussen ziekenhuizen en patiënten is essentieel. De patiënt moet de aangeleverde informatie begrijpen, en moet zelf ook het gevoel hebben begrepen te worden. Over het algemeen wordt de communicatie tussen de arts en de patiënt steeds beter. Patiënten zijn mondiger dan vroeger en hebben door de komst van het internet meer informatie tot hun beschikking. 

Verbetering 

Toch is er ook nog ruimte voor verbetering bij de communicatie van ziekenhuizen. Zo zou er meer rekening moeten worden gehouden met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Ook heeft een derde van de Nederlandse bevolking lage gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben met het begrijpen en toepassen van medische informatie. Voor deze bevolkingsgroepen zou meer aandacht moeten komen, aldus Van Charldorp.