17 april 2018

Tessa van Charldorp is embedded researcher bij Centre for the Humanities

© iStockphoto.com/TommL

Dr. Tessa van Charldorp, universitair docent communicatie- en informatiewetenschappen, is embedded researcher bij het Centre for the Humanities. Zij zal zich gaan verdiepen in communicatie binnen ziekenhuizen.

Charldorp zal ter voorbereiding op het congres over dit thema bij verschillende stakeholders inventariseren wat de grootste communicatie-uitdagingen en verbeteringsmogelijkheden zijn binnen ziekenhuizen vandaag en in de toekomst.

Ziekenhuiscommunicatie

Ziekenhuizen zijn een onmisbaar onderdeel van onze gezondheidszorg, waarin optimale communicatie van levensbelang is. Een ziekenhuis kan niet zonder goede communicatie. Communicatie vindt plaats op allerlei plekken en momenten in het ziekenhuis tussen allerlei participanten: van overdrachtsmomenten tussen specialisten tot arts-patiënt-familielid gesprekken en van het opstellen van leesbare bijsluiters tot informatievoorziening via de ziekenhuiswebsite.

Dr. Tessa van Charldorp
Tessa van Charldorp

Nieuwe uitdagingen

Ook het invullen, lezen en begrijpen van elektronische patiëntendossiers en het social media crisisprotocol zijn onderdeel van ziekenhuiscommunicatie. Ziekenhuizen staan voortdurend voor uitdagingen wanneer het gaat om communicatie tussen medewerkers, tussen medewerkers en patiënten en tussen het ziekenhuis als instituut en de maatschappij. Daarnaast vragen toekomstige veranderingen in de maatschappij én in de zorg om nieuwe communicatie-oplossingen. Hoe goed voelt een patiënt zich begrepen na een consult? En hoe ligt dat voor een patiënt die niet goed Nederlands spreekt? Hoe gaat een arts om met patiënten die steeds vaker zelf gegevens verzamelen over hun gezondheidssituatie? En hoe communiceert het ziekenhuis met haar patiënten over de nieuwe wetgeving rondom orgaandonatie?

 Samenwerking

Vragen als deze kunnen alleen goed worden beantwoord door gedegen en interdisciplinair onderzoek waarbij experts uit de medische wereld samenwerken met communicatie-experts. Onderzoek ook, waarin professionals uit de praktijk samenwerken met academische onderzoekers. Hoewel we in Nederland goede onderzoekers op diverse relevante terreinen hebben, is het veld sterk gefragmenteerd.

Communicatie binnen ziekenhuizen

Daarom willen we in het project ‘Communicatie binnen ziekenhuizen’ de diverse expertises met elkaar verbinden om onderzoekslijnen rondom de huidige en toekomstige uitdagingen van communicatie in en met ziekenhuizen uit te zetten. Concreet willen we deze expertises bij elkaar brengen op een congres over communicatie binnen ziekenhuizen aan het begin van 2019.