Terugval angst en depressie onder jongeren voor het eerst onderzocht

Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 20.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar behandeld aan angststoornissen en depressies. Niet minder dan 60% van deze jongeren valt binnen drie jaar terug. Voor die terugval was in onderzoek en behandeling niet of nauwelijks aandacht. Klinisch psychologe Yvonne Stikkelbroek (Universiteit Utrecht en GGZ Oost Brabant) brengt daar verandering in. Zij ontvangt van ZonMw een subsidie om de komende zeven jaar met collega’s de terugvalpreventie van angst en depressie onder jongeren te onderzoeken.

Stikkelbroek merkt op dat het project, onder de naam STAY-FINE: a personalized monitoring and intervention app to prevent relapse of anxiety and mood disorders in youth and young adults, uniek en innovatief is: “Uniek omdat terugvalpreventie onder jongeren zo goed als niet is onderzocht, ook niet internationaal. En innovatief omdat we niet alleen met ervaringsdeskundigen gaan werken, maar ook met een app.”

Monitoren en behandelen

Met de app gaan de onderzoekers de deelnemende jongeren monitoren. “We willen van hen via de app bijvoorbeeld weten hoe ze zich op het moment voelen, wat ze aan het doen zijn en of ze vannacht goed hebben geslapen.” Naast monitoring bieden de onderzoekers via de app ook behandeling aan. “Natuurlijk worden de deelnemende jongeren niet aan hun lot overgelaten. Er zal een chatgroep worden aangemaakt waarin ervaringsdeskundigen tips en oefeningen kunnen geven om bijvoorbeeld positief denken te bevorderen.”

De aanvraag voor de ZonMw-subsidie deed Stikkelbroek vanuit GGZ Oost Brabant, en samen met collega’s Maaike Nauta (Rijksuniversiteit Groningen) en Claudi Bockting (Academisch Medisch Centrum). In de uitvoering van het STAY-FINE-project werken de onderzoekers ook nauw samen met Minddistrict, RINO Zuid en Accare. 

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl