23 augustus 2017

Drie coördinatoren evalueren hun cursus

Terugblikken op onze Summer Schools

Dynamics of Youth was dit jaar betrokken bij drie Utrechtse Summer Schools. We blikten met coördinatoren Jeroen Pasterkamp, Carlijn van den Boomen en Heidi Lesscher terug op hun cursussen: "Er zijn tijdens de week echte vriendschappen gevormd."

Heidi Lesscher: Summer School 'Addiction'
Summer School participants at the Utrecht Underground tour
De Addiction Summer School groep bij de Utrecht Underground tour

De Summer School is in volle gang. Hoe gaat het? 

Het is heel intensief! Ik organiseer het grotendeels zelf,  dus ik ben de hele week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig. Dat maakt het ook leuk en persoonlijk, ik kan er mijn eigen draai aan geven.

Ik doe dit nu voor de tweede keer en ik vind het nog leuker dan vorig jaar. Een highlight is dat we dit jaar ervaringsdeskundigen in de cursus hebben. We hebben een tour gedaan met Utrecht Underground, waarbij een ex-verslaafde ons rondleidde langs allerlei plekken uit de Utrechtse daklozen- en verslavingsscene. Bijvoorbeeld de beruchte tunnel onder Hoog Catharijne, vroeger een van de gevaarlijkste plekken van Utrecht. En we hebben bezoek gehad van iemand van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Hoe kun je de drugsmarkt in de partyscene in de gaten houden?

Als je ex-verslaafden ontmoet, weet je weer waar je het voor doet. Dat maakt het een unieke ervaring.
Dr. Heidi Lesscher.
Faculteit Diergeneeskunde

Wat vinden de studenten ervan?

We hebben 11 deelnemers, uit India, Brazilië, Ghana, Portugal, Italië, Duitsland, Griekenland en China. Ze zijn ontzettend enthousiast en verrast over de interdisciplinaire inhoud van het programma. Ze vinden het mooi dat we het onderwerp verslaving vanuit allerlei invalshoeken belichten. Ook waarderen de studenten het contact met de ervaringsdeskundigen. Vooral voor mensen uit het fundamentele onderzoek gaat het onderwerp daardoor meer leven. Dat je ziet waar je het voor doet maakt het een unieke ervaring.

Tegelijkertijd is het ook een reality check, we zien en horen het perspectief van mensen die zelf ooit een hulpvraag hebben gehad op dit gebied. Zo hebben we ontdekt dat drugsverslaafden invloed willen hebben op hun behandeltraject. Een wake up call voor de deelnemers, maar ook voor mezelf. We moeten dus steeds blijven vragen: wat heb jíj nodig om niet te gebruiken?

Volgend jaar weer?

Er komt sowieso een vervolg, maar ik weet nog niet of dat er volgend jaar al komt, of dat we de cursus om het jaar gaan organiseren. Daar moet ik nog een beslissing over nemen.

Lees meer over deze Summer School

Jeroen Pasterkamp: Neural circuit development and plasticity
A lecture at Summer School 2017
Een college van de zomerschool

Hoe was het?

Stimulerend! We hadden een groep met 33 studenten van over de hele wereld. We organiseerden deze Summer School dit jaar voor de vijfde keer. Sommige onderzoeksinstituten sturen inmiddels ieder jaar studenten, en we merken dat we steeds meer nationaliteiten krijgen.

Dit jaar kwamen de deelnemers naast Nederland uit Hongarije, Tsjechië, Kroatië, Spanje, Duitsland, Finland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Denemarken, Polen, Zwitserland, Rusland, Turkije, Iran, Hong Kong, India, Japan en Zuid-Afrika.

Deze Summer School is een unieke kans voor studenten om vooraanstaande wetenschappers uit het vakgebied te ontmoeten.
Dr. Jeroen Pasterkamp.
UMC Utrecht Hersencentrum

Hoe vonden de studenten het?

Het was een hele gemotiveerde groep, er was veel interactie met elkaar en met de wetenschappers die we hadden uitgenodigd. Ze waardeerden vooral het directe contact met topwetenschappers. Tijdens het onderdeel meet the scientist gingen zij open met de studenten in gesprek over hun eigen persoonlijke ervaringen: hoe zet je een lab op? Waar loop je tegenaan in je onderzoek?

Deze Summer School is een unieke kans voor studenten om vooraanstaande wetenschappers uit het vakgebied te ontmoeten. Vaak komen daar ook samenwerkingen uit voort, het is dus ook nog eens heel goed voor hun netwerk en carrière.

Daarnaast was er tussen de groepsgenoten heel veel onderling contact. Al die nationaliteiten bij elkaar zorgde voor ontzettend veel uitwisseling. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen op onderzoeksgebied. Zo konden ze ook weer van elkaar leren.

Volgend jaar weer?

Absoluut! We doen het nu 5 jaar, en het wordt alleen maar leuker en internationaler. We hebben een goed werkend format met veel interactie en een barbecue voor het sociale aspect. Daardoor hebben we aan het eind van de week een ontzettend hechte groep.

Lees meer over deze Summer School

Carlijn van den Boomen: Neurocognitive methods in infant and toddler research
Dynamics of Youth Summer School 2017
De 'Neurocognitive methods' Summer School groep

Hoe was het?

Heel erg leuk! Ik dacht de hele week: wauw, wat is het allemaal interessant. En het was ontzettend interactief. We hadden vier sprekers in het programma, Jean-Rémy Hochmann (eyetracking), Vincent Reid (EEG), Celeste Kidd (behavioural methods) en Anna Blasi (fNIRS). Alle sprekers speelden goed in op de vragen en behoeftes van de deelnemers, en ook in de groep was er veel onderling contact.

Er is geen gouden standaard voor de keuzes die maakt in kinderonderzoek, maar je moet de keuzes die je maakt wel kunnen verantwoorden.
Carlijn van den Boomen
Faculteit Sociale Wetenschappen

Wat hebben de studenten geleerd dit jaar?

We hebben naast de colleges, practica en plenaire sessies dit jaar meer tijd vrijgemaakt waarin de deelnemers zelf in actie konden komen. Zo lieten we ze een onderzoek ontwerpen met de methode die net aan bod was geweest.

Zo ondervonden ze aan den lijve hoeveel keuzes je eigenlijk moet maken als je kinderonderzoek doet. De struggle die daarmee gepaard gaat werd nu heel duidelijk, terwijl je die keuzestress niet altijd terugziet als je een paper van een andere onderzoeker leest. Samen bereikten we uiteindelijk een hele duidelijke conclusie: er zijn heel veel opties, er is geen gouden standaard, maar je moet de keuzes die je maakt wel kunnen verantwoorden.

In totaal deden er 25 studenten mee met de Summer School, uit Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Italië, Bangladesh, China, Hong Kong, Chili en Iran. Er zijn volgens mij echte vriendschappen gevormd tijdens de week. Ondanks het intensieve programma was de borrel op vrijdag druk bezocht, dus ook het sociale aspect deelden de studenten graag met elkaar.

Volgend jaar weer?

Over twee jaar! Omdat het een erg specialistisch veld is, kan er iedere twee jaar een groep meedoen die groot en gevarieerd genoeg is om veel van elkaar te leren.

International exchange students
Foto: Kees Rutten

DYNAMICS OF YOUTH

Dynamics of Youth is een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?