Terugblikken en vooruitzien op de CHARM-EU conferentie op 13 en 14 december

Met een conferentie op 13 en 14 december 2022 kijkt CHARM-EU terug op de eerste vier succesvolle jaren van de alliantie. Deelnemers evalueren het meervoudige effect van Europese universitaire allianties en kijken vooruit naar de toekomst het Europese hoger onderwijs.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De conferentie vindt plaats in Barcelona; een aantal panelsessies is ook online beschikbaar.

Context en doelstellingen

De CHARM-EU-alliantie, die in 2019 door de Universiteit van Barcelona, het Trinity College Dublin, de Universiteit van Montpellier, de Eötvös Loránd Universiteit Boedapest en de Universiteit Utrecht is opgezet, is een concreet voorbeeld van samenwerking in het Europese hoger onderwijs. Sinds de start van het Europees Universitair Initiatief in 2019 heeft de CHARM-EU alliantie op meerdere gebieden vooruitgang geboekt. Tot de resultaten behoren een innovatief onderwijsmodel dat heeft geleid tot de eerste gezamenlijke Europese masteropleiding en daarnaast de lancering van TORCH, de onderzoeks- en innovatiedimensie van CHARM-EU.

De jaarconferentie van CHARM-EU biedt de gelegenheid om de resultaten van CHARM-EU onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd volgende stappen te zetten naar een sterke Europese onderwijsruimte op basis van een gezamenlijke en inclusieve langetermijnstrategie. De conferentie draagt bij aan de transformatie van het Europese hoger onderwijs door in kaart te brengen wat de effecten zijn van samenwerking binnen allianties. Vertegenwoordigers van Europese universitaire allianties, studenten, academici, medewerkers, beleidsmakers en externe belanghebbenden bespreken tijdens de conferentie de volgende fase van het Europees Universitair Initiatief.

Agenda van de conferentie

Naast de resultaten van CHARM-EU en de lessen die we daaruit kunnen trekken, worden de panelsessies toegespitst op onderwerpen zoals de Europese onderwijsruimte; de vormgeving van het Europese hoger onderwijs en de bijdragen die Europese universiteiten kunnen leveren aan digitale en groene transities met het Digital Education Action Plan en het New Bauhaus Initiative.

Thematische break-outsessies bieden de gelegenheid om van gedachten te wisselen over onder andere de aanpak van het Europees universitair onderwijs (met CHARM-EU als casestudy); de organisatie van samenwerkingen binnen het Europees Universitair Initiatief; de oprichting van een interinstitutionele, interculturele, transdisciplinaire en inclusieve campus en over de toekomst van de onderzoeks- en innovatiedimensie van Europese universitaire samenwerkingsverbanden.

Registratie en informatie

Registratie voor de CHARM-EU jaarconferentie is gratis.

Meer informatie: charm-eu.eu/conference2022