19 december 2018

Terugblik WND-conferentie 2018

Op 14 en 15 december heeft in De Leeuwenhorst te Noordwijkerhout de 53e WND-conferentie Natuurkunde Didaktiek plaats gevonden met ruim 630 deelnemers. Het thema van deze WND-conferentie was Energie in transitie – over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een betaalbare, betrouwbare en veilige energievoorziening zonder gebruik van fossiele brandstoffen in het jaar 2050.

Het programma bestond uit plenaire lezingen door David Smeulders (energietechnologie) en André Faaij (haalbaarheid energietransitie) en een afsluitende lezing door Arjen Wals (didactiek van duurzame ontwikkeling). Verder bestond het programma uit 10 keuzelezingen, bijna 60 werkgroepen en een markt.

Diverse medewerkers van het Freudenthal Instituut hebben een bijdrage geleverd aan het werkgroepenprogramma, zoals Alice Veldkamp (NO ESCAPE: de opkomst van Escape games in het onderwijs), Floor Kamphorst (Speciale Relativiteitstheorie: Leerlingen ondersteunen bij redeneren), Harrie Eijkelhof en Elwin Savelsbergh (Klimaatverandering: een uitdaging voor het onderwijs?), Anne van der Linden (Newton’s Race: Educatief gamen tijdens de les), Wouter Koning (Deep Learning: niet laten zien, maar leren zien), Maarten Pieters (Digitale handreiking modelleren) en Ad Mooldijk (Eigen digitale toetsen maken op de olympiade-Websites).

Het was weer een geslaagde bijeenkomst! Ga voor meer informatie over het programma en de conferentie naar de website.