19 januari 2018

Terugblik WND-conferentie 2017

Vrijdag 15 en zaterdag 16 december vond de jaarlijkse WND-conferentie voor natuurkundedocenten plaats. Het thema was Dat had je gedacht! – leren denken in de natuurkunde. Op vrijdagmiddag startte Hein Bruijnesteijn met een ‘denking’ als openingslezing, waarbij de deelnemers actief aan de slag gingen met verschillende manieren om leerlingen te laten denken tijdens een les. Op zaterdag gaf Dan MacIsaac een lezing over modeling in physics, waarbij verschillende manieren aan bod kwamen om leerlingen zelf te laten nadenken over conceptuele modellen in de natuurkunde. Ook in de parallellezingen werd aandacht besteed aan verschillende vormen van natuurkundig denken, zoals wetenschappelijk denken, kritisch denken en leren wetenschappelijk argumenteren. Naast de lezingen was er natuurlijk een groot aantal werkgroepen en de traditionele markt op vrijdagavond. Ook succesvol was het koor, dat op vrijdagavond verschillende science songs instudeerde. De echte diehard kon de volgende dag in één van de vele werkgroepen ook zelf aan de slag met het componeren van een natuurwetenschappelijk lied. De volgende WND-conferentie zal plaatsvinden op vrijdag 14 en zaterdag 15 december 2018.