23 mei 2019

Terugblik op de Stralende Week

Al sinds 2017 organiseren Nucleair Nederland en het Ioniserende Stralen Practicum (ISP) de Stralende Week. Het ISP geeft middelbare scholieren in Nederland de gelegenheid om via experimenten kennis over ioniserende straling te vergaren, door zelf aan radioactieve stoffen te meten. Dat doen zij met drie mobiele practicasets. Ook dit jaar vond de Stralende Week in de eerste week van april plaats.

Bij de COVRA hadden groepen leerlingen vier dagen de gelegenheid om aan een rondleiding deel te nemen en de experimenten van het ISP te doen. Alle vier de dagen werden nagenoeg optimaal benut door scholen uit Rotterdam, Middelharnis, Zaltbommel en Sittard. De 137 leerlingen kregen in de ochtend een voorlichtingsfilm (in 3D) over de COVRA te zien en kregen daarna een rondleiding en gingen aan de slag met het ISP. Van de selectie van 23 experimenten die het ISP aanbiedt, konden leerlingen kiezen uit 10 opgestelde experimenten en onderzoek doen naar bijvoorbeeld de halveringsdikte van lood bij gammastraling, de halveringstijd van radon 220 of de dracht van alfadeeltjes bij verschillende luchtdrukken.

Op de woensdag waren elf docenten en TOA’s uit Eindhoven afgereisd om aan eenzelfde programma als de andere dagen deel te nemen. Voor hen was er in de ochtend de rondleiding en in de middag de gelegenheid om vragen over het ISP te stellen. Er waren in de Stralende Week ook nog docent- en TOA-dagen bij de kerncentrale EPZ, Urenco Almelo en het RID in Delft. Heel veel leerlingen, en zeker docenten en TOA’s, vonden de combinatie van een bezoek aan de COVRA en het doen van de experimenten van het ISP heel leuk en keken dan ook terug op een geslaagde dag.