23 april 2019

Terugblik op de 4TU.AMI conferentie

11 en 12 april was de 4TU.AMI conferentie in Utrecht, waar een blik werd geworpen op het toekomstige wiskundeonderwijs. Zo’n 50 deelnemers, vooral afkomstig uit het (technisch) hoger onderwijs, bogen zich hierover het hoofd.

De eerste dag was gefocust op wiskundeonderwijs in het WO. Verschillende sprekers lieten zien hoe zij digitale middelen gebruiken als ondersteuning bij het onderwijzen en beoordelen van grote aantallen (300-3000) studenten. 

Dag twee werd geopend door onze collega's Paul Drijvers en Sietske Tacoma. Paul gaf hierbij een overzicht van de ontwikkelingen in het BO en VO rondom wiskundeonderwijs, met speciale aandacht voor wiskundige denkactiviteiten, Curriculum.nu, en het NRO-project over computational thinking. Sietske gaf hierna een inkijkje in haar onderzoek over automatische feedback in een statistiekcursus voor studenten sociale wetenschappen en gaf een sneak preview in de resultaten.

De rest van de dag was toegespitst op de rol van programmeren in het wiskundeonderwijs. Jan Fredrik Olsen en Knut Morken schetsten in hun bijdragen de toegevoegde waarde van codeerprogramma's, niet alleen als tool, maar vooral als bron voor de verdieping van het wiskundeonderwijs. Een visie die voor velen in de zaal nieuw en veelbelovend was. Felienne Hermans sloot de dag af met een enthousiaste bijdrage over het onderwijs in programmeren, van jong tot oud.